Публикация

Латентен автоимунен диабет при възрастни (LADA) - диагноза и терапия (РЕЗЮМЕ)

Презентацията е представена от проф. Рафаела Бузети - ръководител на Диабетно отделение в университета Sapienza Рим, Италия


Латентния автоимунен диабет при възрастни (LADA) е хетерогенно заболяване, което се характеризира с редуцирана генетична обремененост, по-малко интензивен автоимунен процес и умерена метаболитна декомпенсация при поставяне на диагнозата в сравнение с тип 1 захарен диабет при млади хора (T1DM). Повечето пациенти с автоимунен латентен диабет при възрастни не налагат инсулиново лечение за около 6 месеца след поставяне на диагнозата. Тези пациенти са диагностицирани с латентен автоимунен диабет на възрастни (LADA), който се различава от класическия тип 1 захарен диабет, отключван в зряла възраст. Значителната хетерогенност на този тип диабет отива отвъд обикновенната разлика между LADA и тип 1 захарен диабет. LADA се характеризира с генетична, фенотипна и хуморална хетерогенност, включваща  различна степен на инсулинова резистентност и автоимунитет; тази хетерогенност е резултат на различни патогенетични механизми, което има значение за терапията. Наличието на хетерогенни фенотипове при LADA прави трудно определянето на единен терапевтичен алгоритъм, а оттук се налага персонализиран медицински подход.

Коментари