Публикация

Хепатит А вирусна инфекция: обща характеристика и превенция

сп. Обща медицина, 2018, бр. 2, стр. 68-75


Popov G, Baymakova M, Karcheva M, Andonova R, Pishmisheva M, Pepovich R, et al. Hepatitis A virus infection: general characteristics and prevention [in Bulgarian]. General Medicine 2018; 20(2): 68-75.

 

SJR (2017): 0.101

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

05 юни 2018

Прикачени файлове

pdf
HAV Infection 2018

Коментари