Публикация

ПИК на НАП не трябва да се предоставя на трети лица

ПИК на НАП не трябва да се предоставя на трети лица

80 000 пациенти са прегледали здравното си досие


На 6 юни т.г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше домакин на съвместна среща с представители на Националната агенция за приходите (НАП) и пациентски организации. 

 

Тема на срещата беше да се изясни как е защитена чувствителната информация, съдържаща се в пациентските досиета, когато достъпът до тях се осъществява с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.

Механизмът за издаване на ПИК в максимална степен изключва възможността той да бъде получаван от друг човек

тъй като кодът се предоставя лично, срещу лична карта, в запечатан плик. Гражданинът подписва и декларация, в която се съгласява с условието да не предоставя своя ПИК на трети лица и се задължава да изтърпи всички законоустановени последици от нарушаването на това изискване. 

Около 500 хил. граждани, които ползват ПИК на НАП, са подписали волеизявления да не разкриват своя ПИК пред трети лица

Всеки гражданин, който има съмнение за нарушаване на конфиденциалността на кода му, може да предприеме следните стъпки:
-    Да подаде сигнал за блокиране на ПИК на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700;

-    Да поиска издаване на нов ПИК чрез електронната услуга на НАП;

 

Когато гражданите ползват услугите на счетоводители или счетоводни къщи при подаване на данъчни декларации – които също съдържат чувствителна информация, това се извършва по законоустановения ред, с електронния подпис на субекта, който извършва услугата.

 

Участниците в срещата изразиха становище, че с новата функционалност, разработена на интернет страницата на НЗОК, се разширява кръгът на гражданите, които имат достъп до пациентските си досиета и се дава възможност за упражняване на ефективен контрол. 

 

Достъпът до пациентското досие на гражданите е възможен от началото на 2010 г., като интересът от страна на здравноосигурените бе минимален. Едва в последната година се засили активността на гражданите, като 

до момента 80 000 пациенти са прегледали информацията, съдържаща се в здравното им досие

В твърде краткия срок, в който се ползва и ПИК на НАП, освен кода, издаден от НЗОК, са установени нарушения в голям брой досиета.

 

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта съвместно – институции и пациентски организации, да популяризират тази безспорно полезна форма на контрол.


 

Коментари

Не трябва да съществува здравна каса, а здравно застраховане! Здравна каса означава комунизъм и корупция по дефиниция! Когато има здравни застрахователи пак ще има проблеми но конкуренцията ще помага за минимизирането им!