Публикация

Безплатни прегледи във ВМА за лаймска болест и инфекции, предавани от кърлеж

Безплатни прегледи във ВМА за лаймска болест и инфекции, предавани от кърлеж

Необходимо е предварително записване на час 


Специалисти от Катедрата по инфекциозни болести при Военномедицинската академия организират безплатни консултации и прегледи за лаймска болест и други инфекции, предавани при ухапване от кърлеж

Прегледите ще се проведат в периода 11-14 юни

от 09:00 до 14:00 часа в кабинет № 108 на Катедрата по инфекциозни болести на ВМА.
За целта е необходимо да бъде направено предварително записване на тел.: 02/92 25 989; 02/ 92 26 125 – от 08:00-14:00 часа.

Не се изисква направление от личния лекар

Кърлежово-преносимите заболявания се причиняват от инфекциозни агенти, предавани чрез ухапване от различни видове кърлежи. 

До този момент са известни 16 заболявания, причинени от кърлежи

Тъй като даден кърлеж може да бъде преносител на повече от един инфекциозен агент, пациентите могат да бъдат инфектирани едновременно с повече от един патогени, което определя трудностите при диагностиката и лечението на някои пациенти.

Лаймската болест е най-широко разпространената инфекция, предавана чрез ухапване от кърлеж

Най-честата клинична проява е кожен обрив, на мястото на ухапването (който може и да липсва при неправилно изваждане на кърлежа или неправилно поведение след това). Възможно засягане на сърцето, ставите, периферната и централна нервна система.

Друга широко разпространена инфекция в България при ухапване от кърлеж е Марсилската треска

Тя се характеризира с повишена температура, дифузен обрив, засягане на ставите и общо неразположение. Навременната терапия предотвратява бъдещи усложнения и смъртност.

 

По-редки за страната инфекции, предавани при ухапване от кърлежи са Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Туларемия, Ку-треска, Човешка гранулоцитна анаплазмоза и Бабезиоза.

 

Поради широкото разнообразие на болестите, тяхното протичане и лечение всяко съмнение за контакт с кърлежи, подлежи на консултация и преглед с лекар-инфекционист.

Коментари