Публикация

Рак на простатата - ранна диагностика, литературен обзор

Ракът на простатата в България е на второ място по честота при мъжете и представлява 17.0% от всички злокачествени заболявания


 Ракът на простатата е от изключително важно значение за мъжката популация. Това заболяване понастоящем е най-честия малигнитет при мъжете в почти всички страни, особено в Европа, Северна и Южна Америка (над 30% при мъжете на 50 години и 80% от мъжете на 80 години имат молекулярно доказуем простатен карцином).

 

 Карциномът на простатата е втората по честота причина за смъртност, свързана с онкологични заболявания, след рака на белия дроб. Само в САЩ всяка година се откриват 1,4 милиона нови случая и се очаква смърт на 550 000 (Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics, 2008.) В Европа новооткритите случай са 2,6 милиона годишно.

 

 По данни от националният рамков регистър за 2012 г. ракът на простатата в България е на второ място по честота при мъжете и представлява 17.0% от всички злокачествени заболявания при тях. Данните показват заболеваемост за България 37.1 на 100 000 мъже, при средна за Европа – 96.0 на 100 000 мъже и смъртност – 17.1 и 19.3 на 100 000 мъже, съответно. Прогнозните данни за 2015 г. сочат 2783 новодиагностицирани случаи с рак на простатата и 949 починали. Пет- годишната релативна преживяемост от рак на простатата в България е 53.7%. Тя е много по-ниска от средната за Европа – 84.0% .

 

Повече информация за диагностиката и рисковите групи вижте в прикачения файл:

Прикачени файлове

Рак на простатата - ранна диагностика

Коментари