Публикация

Корпорални хипоспадии - методи на лечение

С. Андреев, Сл. Кънчев, Д. Момчилов, С. Пеев, Е. Атанасов, В. Попов, Г. Минова, М. Цветков, Т. Пелов, И.А. Георгиев - Клиника по Урология, УМБАЛСМ "Пирогов", София


Хипосадията е едно от най-честите вродени малформативно уропатии. Тя е аномалия с голямо социално значение и отражение върху качеството на живот.

Целта на проучването е да представи най - често използваните методи за оперативно лечение при корпорални хипоспадии.

 

Пълният материал може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

pdf
Корпорални хипоспадии - методи на ...

Коментари