Публикация

Лаборатория „ЛИНА” въведе нов тест, който улеснява диагностиката на Синдрома на Кушинг

Лаборатория „ЛИНА” въведе нов тест, който улеснява  диагностиката на Синдрома на Кушинг

Изследването на кортизол в слюнка се очертава като търсен показател при диагностицирането на това заболяване, а „ЛИНА” е сред малкото лаборатории в страната, които го предлагат


 

В резултат на повишения интерес от страна на специалисти и пациенти, лаборатория „ЛИНА” въведе  теста слюнчен кортизол.

„Напоследък той се очертава като търсен показател при диагностиката на Синдром на Кушинг -  заболяване, което включва неспецифични симптоми като артериална хипертония, абдоминално затлъстяване, повишено окосмяване (хирзутизъм), акне, менструални нарушения при жените, остеопороза, захарен диабет и др.”, заявява специалистът по клинична лаборатория в МДЛ „ЛИНА” д-р Пламена Хараланова.

Лабораторната диагностиката на това заболяване  се основава на опредеяне на концентрациите на свободен кортизол в  урина и т.нар. кортизолов ритъм. Изследването на свободната му фракция в плазма също е възможно, но изисква сложна и трудоемка методика и не се прилага рутинно. Свободният кортизол в 24-часова урина  е основен скринингов метод за това заболяване, но неговото изследване  е свързано с някои  неудобства за пациента. Необходимо е стриктно да се събира урина в продължение на 1 денонощие, като точността на резултатите много зависи от спазване на изискванията по подготовка и изпълнение на процедурата както и от бъбречнана функция на пациента. Това отново е скъп и труден анализ, който се изпълнява в много малко лаборатории. Поради възможността, при субклинични състояния на това заболяване, нивата на свободния кортизол да бъдат нормални или много да варират, се препоръчва трикратното му изследване, за да бъде потвърдена тази диагноза. Това още по-осезаемо налага необходимостта от бърза, точна и лесно приложима методика за опредяляне на нивата на свободен кортизол. Една от характерните особености на Синдрома на Кушинг е  загубата на циркадната  ритмика на секреция на кортизола - нормално, той е най-висок сутрин, след събуждане от сън и най-нисък в полунощ. При пациенти с това заболяване, могат да се наблюдават нормални или леко завишени сутрешни стойности на кортизола, но високи вечерни нива, затова, измерването на плазмен кортизол в полунощ е с висока диагностична стойност  при разграничаване на пациенти със синдром на Кушинг от псевдокушингови състояния. Изследването му, обаче,  в тази част на денонощието обикновено налага хоспиталицация и стресиращи венепункции. Стресът  е основна причина за повишена секреция на кортизол и винаги трябва да се избягва при изследване на неговите концентрации.

Какви са предимствата на теста слюнчен кортизол?

Той е надежден индикатор за концентрациите на плазмения свободен кортизол, т.е на биоактивната компонента на кортизола, която единствена може да навлезе в клетките и да осъществи основните му ефекти в организма. Нормално, кортизолът циркулира в кръвта, свързан с белтъци и една много малка част от него е несвързан, свободен и биологично активен. Свободният  кортизол лесно преминава през клетките на слюнчената жлеза, а в слюнката липсват свързващи протеини, затова той остава там несвързан и биодостъпен. Също така, нивата му в слюнката не се влияят от слюнчения поток. Поради тези причини, а също и поради разработените лесно приложими методики, слюнченият кортизол напоследък се очертава като показател, отразяващ достоверно концентрациите на несвързания кортизол в организма. Изследването му в полунощ  се налага в последните години като бърз скринигов тест за Синдром на Кушинг. Удобството на теста е, че проби могат да се събират и в домашни условия.

Какво трябва да знаят пациентите за начина на събиране на пробата?

Когато лекар специалист назначи това изследване, пациентът трябва да се обърне към лаборатория „ЛИНА”, за да получи специална епруветка и инструкции за събиране на материала. Процедурата е изключително лесна, неинвазивна, нестресираща за пациента и може да се извърши в домашни условия. Единственото условие, което трябва задължинелно да бъде спазено, е поне 1 час преди събиране на пробата да не се приемат храни и течности и да не се мият зъбите, с цел избягване на кървене от венците, което може да доведе до фалшиво завишени резултати. Манипулацията отнема не повече от 2-3 минути, материалът е годен за анализ 24 часа при стайна температура, до 3-4 дни при хладилни условия, и може да бъде лесно транспортиран. Методиката за анализ е бърза, точна, а резултатът ще бъде готов в рамките на деня. Амбулаторното изследване на слюнчен кортизол в 24 часа е полезно и при пациенти със субклинични форми на заболяването, при които е необходимо продължително проследяване и многократно изследване на свободен кортизол. Този тест е приложим и при проследяване на ефекта от терапията на хиперкортизолизма, също и при жени, приемащи контрацептивни препарати, тъй като и в двата случая се  повишават  нивата на белтъците, свързващи кортизола в плазмата, което повлиява концентрациите на свободната му фракция в плазмата.

Поради изключителните удобства на метода и оптималното съотношeние полза/цена, определянето на слюнчен кортизол напоследък се налага като средство на първи избор при диагностициране на хиперкортизолизъм.

 

 

Коментари