Публикация

Имунопрофилактиката в постмодерното здравеопазване

Ваксинално недоверие и ваксинални послания. Презентация на д-р Валери Цеков д.м.


В презентацията се прави исторически обзор на ваксините и антиваксиналните движения в тяхното създаване и развитие.

Акценти на презентацията "Имунопрофилактиката в постмодерното здравеопазване":

Псевдонаука и ваксинални страхове.

Web 2.0, социални мрежи и постмодерната здравна парадигма - критичната оценка на информацията и дезинформацията, разпространявани on-line като базови за разпознаване на фалшивите твърдения на  антиваксърски движения 

Facebook и как дезинформацията се разпространява лавинообразно. Как да се противодейства.

Ваксинално недоверие - как експертите дефинират ваксиналното недоверие. Безпричинното отлагане или отказ от имунизации - основни причини, рискови групи и нагласи. 

Антиваксинални тактики - какви са подходите на антиваксърите, кои техники използват, за да популяризират тезите си сред обществото. 

Как се определя комуникацията на ваксинопрофилактиката спрямо основните таргет групи.

Рамкови ваксинални послания с акцентиране на върху строгия мониторинг за безопасност на ваксините.

 

Презентацията е представена от д-р Валери Цеков д.м., Българско сдружение по иновативна медицина, МУ Пловдив на семинара  „Ваксините действат, за да ни защитят“ , април 2018г.

Вижте я в прикачения файл.

Прикачени файлове

pdf
Имунопрофилактиката в постмодернот...

Коментари