Публикация

Проф. Габровски: Предимства и недостатъци на миниинвазивни методи в неврохирургията

Началникът на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов" представи няколко клинични случая на пациенти, оперирани с нови метози за стабилизиране на гръбначния стълб


хирургия на гръбначен стълб

Нови хирургични техники и концепции за лечение на гръбначни заболявания, както и новости при имплантите за гръбначната хирургия, които дават по широки възможности, бяха представени от проф. Никола Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов", по време на годишната среща на фондация МОСТ - Медии, общество, семейство, традиции, която се проведе в Албена в края на месец май.

 

Актуална тема в неврохирургията е и индивидуализираният подход в гръбначната хирургия като 3D принтирането, както и възможността за създаване на индивидуални импланти.

 

Миниинвазивната хирургия намира широко приложение през последните години, благодарение на своята концепция за по-малко травмиране на тъканите.

 

Основни разлики спрямо класическите методи за стабилизиране на гръбначния стълб

гръбначен стълб хирургия

Първата разлика е, че при минимално инвазивна хирургия се използва директен подход и отиване към целта, която хирургът си е поставил. Използват се канюлирани инструменти, целта се набелязва и се поставя една основна игла, която всички останали инструменти следват, разказа проф. Габровски. По този начин се постигат няколко основни неща.

 

Първо - много по-малко се увреждат срединните структури, по-малка е травмата на меките тъкани и кръвозагубата. Намалява се болничният престой. Пациентите имат по-добра поносимост и усещане на този тип хирургия.

 

Недостатъци на миниинвазивните неврохирургични методи 

 

Пациентите имат по-продължително експониране на рентгенови лъчи. Използват се инструменти, базирани на рентгеновите лъчи, затова експонацията е по-дълга от тази в традиционната хирургия. Някои нови методи на навигиране обаче позволяват този недостатък да се избегне. При тях се прави само едно основно сканиране в началото, а после по време на операцията навигиращата система води хирурга.

 

Необходимо е по-продължително обучение на опериращите неврохирурзи.  

хирургия на гръбначен стълб

 

Друг недостатък, споменат в някои литературни справки, е по-продължителното оперативно време.  По-специално при спиналната хирургия това може да се избегне с натрупването на опит и тогава тя ще изисква по-малко време от класическата отворена хирургия, изтъкна проф. Габровски.

 

Друг недостатък е ограничената възможност за редукция, тоест за възстановяване на естествените анатомични взаимоотношения между структурите. С последната генерация на инструментите обаче може да се каже, че и този проблем е избегнат, допълва неврохирургът. Така на практика може да се каже, че всички изброени дотук недостатъци са до голяма степен елиминирани.

 

След това професор Габровски представи няколко клинични случая на пациенти, лекувани с мини инвазивни методи на неврохирургия в "Пирогов", които илюстрират напредъка на технологиите в тази област.

 

Можете да се запознаете с клиничните примери в презентацията на проф. Габровски като прикачен файл по-долу.

 

Автор Илияна Ангелова

Прикачени файлове

pdf
Хирургия на гръбначен стълб

Коментари