Публикация

Рядък случай на хипернефром в подковообразен бъбрек и хирургичното му лечение

Презентацията е изнесена на 12-ти Национален конгрес по урология в Правец през май 2018 г.


Пациент  на 78 г.  постъпва с оплаквания от безболкова хематурия от няколко седмици. В лява лумбална област се палпира подутина, леко болезнена, гладка, неподвижна.  КАТ с контраст – данни за подковообразен бъбрек с паренхимен мост, в долен полюс на ляв бъбрек нееднородна туморна формация с размери 10/12 см . Извърши се нефректомия в ляво, като се лигираха 3 големи артериални клона изхождащи от аортата.     

Прикачени файлове

Коментари