Публикация

Уролитиаза и хетеролатерална дистопия на бъбрека със срастване – клиничен случай

О. Гъцев, П. Петров, С. Христофоров, К. Петкова, И. Салтиров, Клиника Ендоурология и ЕКЛ, Катедра Урология и нефрология, Военномедицинска академия - гр. София


Въведение: Хетеролатералната дистопия на бъбрека със срастване е рядка вродена аномалия, при която двата бъбрека са разположени унилатерално и са срастнали с долния или горния си полюс. Поради абнормната анатомия, уролитиазата е често срещана при тази аномалия, но е свързана с някои предизвикателства в лечението, поради липсата на стандартизиран терапевтичен алгоритъм.


Клиничен случай: 74 г. пациент с оплаквания от периодична болка в лява лумбална област и макроскопска хематурия. На извършените образни изследвания се установи хетеролатерална дистопия на десния бъбрек със срастване вляво и конкремент в средна трета на уретера дрениращ каудалната ектопична бъбречна система. Въпреки абнормната локализация на средна трета на уретера, при пациентът беше извършена семиригидна уретероскопия с Холмиум лазер литотрипсия на конкремента.


Заключение: В клиничната практика хетеролатералната дистопия със срастване се открива инцидентно или по повод усложнения. Ендоурологичните методи са лечението на избор при пациенти с вродени аномалии на отделителната система и уролитиаза, като рентгеновоконтрастните изследвания са от основно значение за вземането на терапевтично решение и избор на метод на лечение

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Уролитиаза и хетеролатерална дисто...

Коментари