Публикация

Прокуратурата разследва ИАМО за престъпления по служба

Прокуратурата разследва ИАМО за престъпления по служба

Има смъртни случаи в лечебни заведения, по които агенция „Медицински одит“ е извършвала проверки, но не е сезирала държавното обвинение


Върховната касационна прокуратура (ВКП) образува наказателно производство за престъпления по служба в Изпълнителната агенция „Медицински одит“.

 

Причината – от Върховната административна прокуратура са установени редица смъртни случаи в лечебни заведения, по които

агенцията е извършвала проверки, но държавното обвинение не е било сезирано

Всички материали от проверката на ВАП, по указание на главния прокурор, са изпратени на Върховната касационна прокуратура, която с постановление от 7 юни е образувала досъдебно производство за престъпление по служба, извършено в периода от 1 януари – 31 декември 2017 г. 

 

Според държавното обвинение налице са данни, че длъжностни лица от ИАМО са превишили властта си,

с цел да се набави за проверяваните физически и юридически лица облага

- да не им бъдат съставяни актове за административно нарушение и да не им бъдат налагани наказания.

 

„От това могат да настъпят немаловажни вредни последици, като деянието е извършено от лица, заемащи отговорно служебно положение – престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. 1 от НК“, поясняват от държавното обвинение. 

Смъртни случаи в болници - ИАМО мълчи

 

Всички материали, касаещи смъртни случаи в лечебни заведения, са изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури, с оглед извършване на проверка за евентуални престъпления по чл. 123 НК (причиняване на смърт при професионална непредпазливост).

 

При проверката е установено, че от изпълнителния директор на агенцията са утвърдени „Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО“ и „Методически указания“ към нея. При съпоставка с правни норми от по-висок ранг е установено противоречие с Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от ИАМО, издадена от министъра на здравеопазването. 

 

Установено е, че

в противоречие с Наредба № 14 се предвижда извършване на проверка без писмена заповед

допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и други.

 

„Според цитираната наредба на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, съдържащ ред обстоятелства, в т. ч. и разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАМО за резултатите. Същевременно от ВАП са открити случаи, при които едва в доклада се посочват констатираните нарушения.

 

По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, въз основа на които същият орган взема решение за налагане или не на административно наказание“, посочват от прокуратурата.

 

Ето защо от държавното обвинение са сезирали здравния министър, който трябва да предприеме действия по изменение на въпросната инструкция на ИАМО и методическите указания към нея в съответствие с Наредба № 14.

 

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на CredoWeb. Изтеглете го безплатно от Google Play или App Store

 

Коментари