Публикация

Седмица на метаболитния синдром

От 18 до 22 юни в МЦ КИРМ в Плевен ще се проведе седмица за изследване на метаболитен синдром


„Метаболитният синдром (МС) е изключително употребявано понятие, а пациентите си мислят, че това е състояние, което касае само възрастни пациенти и такива със сърдечно съдови заболявания или затлъстяване. Метаболитният синдром е състояние, което има определена характеристика и засяга все по-млади хора, а голяма част от тях са в репродуктивна възраст“, казва д-р Виолета Рилчева, специалист по вътрешни болести, андрология и ендокринология в центъра. 

Наличието на метаболитен синдром е част от патогенезата на репродуктивни проблеми при мъжете и жените, за това и екипът на МЦ КИРМ в Плевен провежда седмица за изследване на метаболитен синдром.

Метаболитният синдром представлява комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания. Тези рискови фактори включват нарушения в глюкозния толеранс, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване. Българският институт “Метаболитен синдром” изготвя следните критерии за установяване на МС, които  включват повишена обиколка на талията за мъже ≥ 94 cm, за жени ≥ 80 , повишени нива на триглицеридите ≥ 1.7 mmol/l или прием на медикаменти за повишени триглицериди; намалени нива на HDL-холестерола < 1.0 mmol/l за мъже, по-малко от 1.3 mmol/l за жени или прием на медикаменти за намалено ниво на HDL-холестерола; повишено артериално налягане за систолно ≥ 130 mmHg и/или диастолно ≥ 85 mmHg, или прием на антихипертензивни медикаменти при анамнеза за хипертония; както и повишена плазмена глюкоза. Затлъстяването се свързва с намалена фертилност и при двата пола. Наличието на метаболитен синдром и инсулинова резистентност е част от патогенезата на яйчкиновата поликистоза. При мъжете наличието на метаболитен синдром и в частност на затлъстяването може да доведе до намалени нива на тестостерона и в някои случаи до повишени нива на естрогените, както и до влошени спермални параметри. Оказва се, че пациентите, които имат влошени спермални параметри по една или друга причина имат по-голяма заболеваемост от сърдечно съдови заболявания в по-късна възраст, както и по-чести хоспитализации спрямо пациенти без репродуктивни проблеми в млада възраст. В тази насока през последните години се развива андрологичната наука.

Насоката, по която ние, като колектив, работим, е същата – търсим връзката между метаболитния синдром и влошените спермални параметри, като за сега откриваме намаляване на броя и подвижността на сперматозоидите при затлъстели мъже, но не може да докажем връзка с нарушената ДНК фрагментация или влошената морфология. Проучванията ще продължат в друга насока, чрез изследване на хормони на мастната тъкан, какъвто е лептин. При жените проблемът с метаболитния синдром е във връзка с яйчниковата поликистоза, като основният патогенетичен механизъм е наличието на инсулинова резистентност. Изключително адекватно лечение може да се предложи, като има група медикаменти, които има благотворно влияние върху метаболитния синдром, което има значение за намаляване на сърдечно съдовия риск.

В седмицата на метаболитния синдром ние ще предложим на пациентите да установим първо дали имат критерии за наличие на такъв и дали съответно имат повишен сърдечно- съдов риск. Освен медикаментозно лечение, на пациентите може да предложим диетично лечение, тъй като разполагаме със специалист. Имаме възможността да предложим комплексно лечение, което е достъпно за всеки и не е свързано с извънмерни усилия или големи разходи. От една страна ние ще подобрим репродуктивните способности на тези пациенти, а от друга ще намалим рискът им от социално значими заболявания, като сърдечно-съдови заболявания, диабет и някои онкологични заболявания, които са свързани със затлъстяването. Оценката, която се прави е измерване на талията при мъже и жени, нивото на липидите в кръвта (общия холестерол, липидите с нисък и висок плътност), артериално налягане, изследване на кръвна захар на гладно и изследване на нивото на имунореактивният инсулин на гладно. Това е т.нар. изчисляване на HOMA индекс, които е един математически модел за оценка на инсулинова резистентност. Консултацията ще включва снемане на анамнеза, ендокринен статус, измерване обиколка на талията и артериално налягане, определяне на сърдечно-съдов риск, а най – важно е, че ще дадем насоки за хранене и подобряване на хранителен и двигателен режим.

Добре е пациентите, които са се записали за това изследване да не са консумирали храна поне 12 часа преди изследването. Консултациите ще са предимно в сутрешните часове, а пациентите е добре да не са се хранили и пили и кафе, тъй като при поемането на храна през стомаха се отделят вещества, които увеличават отделянето на инсулин. Далечната ни цел е да подобрим репродуктивните способности, да подобрим тяхната прогноза и да намалим сърдечно-съдовия риск на пациентите. За нас е важно да обясним какво представлява метаболитния синдром, който не е шаблонна фраза, а сериозен проблем, които води до редица здравословни проблеми.

 

Д-р Виолета Рилчева, дм

Желаещите може да се запишат на тел. 064 804 790

Коментари