Публикация

Организации искат болниците да имат равен достъп до еврофинансиране


Да бъдат променени правилата, по които лечебните заведения кандидатстват за финансиране по оперативна програма „Регионално развитие” – за това настояват от Центъра за защита на правата в здравеопазването и Сдружение за развитие на българското здравеопазване.

Заради неясно структурирани цели и задачи Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването, с която ведомството кандидатстваше за безвъзмездно финансиране в размер на 148 млн. лева по оперативната програма, преди дни беше отхвърлена. Тогава министерството обяви, че съобрази с направените забележки и ще коригира програмата до септември.

Според нея 20 болници в страната трябваше да получат 79,9 млн. лева, за да се превърнат във високотехнологични.

Д-р Стойчо Кацаров обаче посочи, че това противоречи на действащото законодателство.

„Нарушават се текстове от Конституцията, с които се регламентира, че държавата създава еднакви условия за всички юридически лица. Допускането до европейските пари само на 20 болници лишава от това право всички останали лечебни заведения”, аргументира се д-р Кацаров.

По думите му предложението на МЗ средствата да бъдат разпределени между точно определени болници противоречи на идеята на самата програма. Стратегията й предвижда да се повиши конкурентоспособността и привлекателността на регионите и общините и да се намалят различията между тях.

„Инвестирането в 20 държавни болници, разположени в столицата и големите градове, няма да намали различията между лечебните заведения, напротив – ще ги задълбочи.

Необоснованото толериране на тези лечебни заведения нарушава и друг конституционен принцип - на честната конкуренция. А това винаги има като резултат влошаване на качеството на медицинските услуги”, посочи д-р Кацаров.

Двете организации предлагат министър Борисова не просто да поправи грешките в инвестиционната стратегия на предшественика си, а да предложи заедно с Министерството на регионалното развитие да се направят промени в оперативната програма, така че да се даде достъп на всички лечебни заведения до кандидатстване за европейско финансиране, независимо от формата на собственост.

Организациите предлагат още на лечебните заведения у нас да бъде дадена възможност да кандидатстват за финансиране и по оперативна програма „Конкурентоспособност” и по „Развитие на човешките ресурси”.

Центърът за защита на правата в здравеопазването и Сдружението за развитие на българското здравеопазване са готови при необходимост да търсят съдействието от съда и от Европейската комисия.

" }-->

Коментари