Публикация

Близо 150 души консултирани безплатно във ВМА за лаймска болест

Всяко съмнение за контакт с кърлежи подлежи на преглед от лекар-инфекционист


Близо 150 души се възползваха от безплатните консултации при специалистите от Катедрата по инфекциозни болести при Военнномедицинската академия в рамките на кампанията за прегледи за лаймска болест и други инфекции, предавани при ухапване от кърлеж.

 

Кърлежово-преносимите заболявания се причиняват от инфекциозни агенти, предавани чрез ухапване от различни видове кърлежи. 

До момента са известни 16 заболявания, причинени от кърлежи

Тъй като даден кърлеж може да бъде преносител на повече от един инфекциозен агент, пациентите могат да бъдат инфектирани едновременно с повече от един патоген, което определя трудностите при диагностиката и лечението на някои пациенти.

Лаймската болест е най-широко разпространената инфекция, предавана чрез ухапване от кърлеж

Най-честата клинична проява е кожен обрив, на мястото на ухапването (който може и да липсва при неправилно изваждане на кърлежа или неправилно поведение след това). Възможно засягане на сърцето, ставите, периферната и централна нервна система.

 

Друга широко разпространена инфекция в България при ухапване от кърлеж е Марсилската треска

Тя се характеризира с повишена температура, дифузен обрив, засягане на ставите и общо неразположение. Навременната терапия предотвратява бъдещи усложнения и смъртност.
По-редки за страната инфекции, предавани при ухапване от кърлежи са Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Туларемия, Ку-треска, Човешка гранулоцитна анаплазмоза и Бабезиоза.

 

Поради широкото разнообразие на болестите, тяхното протичане и лечение всяко съмнение за контакт с кърлежи подлежи на консултация и преглед с лекар-инфекционист.

Коментари