Публикация

Уролози от ВМА с презентации на престижен международен форум

Уролози от ВМА с презентации на престижен международен форум

Представените от тях презентации бяха високо оценени от организаторите на събитието. В последния ден от научната програма бяха връчени сертификати за участие.


Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.
 

Доказателство за това е поредното участие на представители на Аладемията в престижен форум с международно участие, провел се в периода 07-09.06.2018 г. в град Сандански.
 
Участие в XXIII-тия Национален симпозиум по урология и ендоурология с международно участие взеха

проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н., д-р Огнян Гъцев, д-р Петър Петров и д-р Стефан Христофоров.
 
Представените от тях презентации бяха високо оценени от организаторите на събитието. В последния ден от научната програма бяха връчени сертификати за участие.
 
В престижния форум взеха участие уролози, нефролози, хирурзи, анестезиолози, специалисти от онкологичните диспансери, химио- и радиотерапевти, общопрактикуващи лекари и други специалисти от България и чужбина.
 

Основните проблеми, дискутирани по време на научната програма на симпозиума, обхващаха консервативното лечение и профилактика на голяма част от урологичните заболявания, като участниците представиха и интересни научни доклади и видеопрезентации на отворени и минимално-инвазивни оперативни техники.

Коментари