Публикация

Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия. Има ли значение за риск от локален рецидив?

Д. Шишков, В. Павлов, С. Тодоров, Н. Михайлов, Д. Д. Шишков - Клиника по урология в УМБАЛ Пловдив


Цел

Да оценим разширената лимфната дисекция в малкия таз след радикална цистектомия при мускулно инвазивен карцином на пикочния мехур, като прогностичен и лечебен ефект.

 

Материал и методи:

Извършихме проспективно проучване на 917 цистектомирани болни в периода 1998 до 2017 година. Разделихме болните на две групи: първа група (504 пациента) 54,96% със стандартна лимфаденектомия и втора група (413 пациента) 45,03% с разширена лимфаденектомия. Всички пациенти бяха с мускулно-инвазивен карцином на пикочния мехур в различна степен на малигненост (G) и различна степен на инвазия в тъканите (T). Оперираните болни бяха на възраст от 35 до 84 годишна възраст. 74 болни бяха оперирани лапароскопски.

 

Пълната презентация може да видите в  прикачения файл:

Прикачени файлове

pdf
Разширена лимфна дисекция след рад...

Коментари