Публикация

Новата класификация на болестите отреди място на половото самоопределяне

МКБ-11 е изцяло електронна


На 18 юни 2018 г. в Женева Световната здравна организация (СЗО) обяви новата международна класификация на заболяванията (МКБ-11). Официално тя ще бъде представена през май 2019 г на Световната здравна асамблея за приемане от държавите-членки. МКБ-11 се предвижда да влезе в сила на 1 януари 2022 г. Времето до тогава  ще даде възможност  да се планира как новата класификация да бъде внедрена най-ефектинто, да бъдат направени необходимите преводи, както и обучения на здравните специалисти във всяка една от страните-членки.
 
МКБ стои в основата на идентифицирането на здравните тенденции и статистики в световен мащаб. Тя съдържа около 55 000 уникални нозологични единици - за травми, болести и причини за смърт, които позволява на здравните специалисти да споделят и обменят здравна информация по целия свят. 

 

 
"МКБ е продукт, с който СЗО наистина се гордее . Той дава възможност да се идентифицират причините за заболяванията и смъртността, както да се разработят новви методики за лечение"

 

подчерта д-р Тедрос Адамом Гебрейъс, генерален директор на СЗО. 

 

Последната МКБ-11(ICD-11) е разработвана в продължение на десет години, като са взети предвид над 10 000 предложения за промени и допълвания. Версията е значително подобрена в сравнение с предишните, за пръв път е в електронен вид и форматът е много по-удобен за потребителите.

Новата международна класификация на болестите 

се използва и от здравните застрахователи, които активно работят с нея във връзка с обезщетения и изготвянето на здравни полици. Полезна е и за мениджъри на национални здравни програми; специалисти по събиране на данни; и други, които проследяват напредъка в глобалното здравеопазване и определят разпределението на здравните ресурси. 

 

МКБ-11 отразява напредъка в медицината и съвременното научно разбиране за заболяванията. Тя по-добре да улавя данни, касаещи безопасността в здравеопазването, което означава, че могат да бъдат идентифицирани и редуцирани опазни за здравето и здравната система събития.

В МКБ-11 е включена отделна глава за сексуалните разстройства


 

МКБ-11 включва и нови глави в класификатора

Макар че милиони хора по света използват традиционната медицина, в МКБ-11 тя за пръв път е класифицирана отделно. Друга нова глава касае сексуалното здраве и обединява условия, които преди са били категоризирани по други начини (напр. половото самоопределяне е класифицирано при психично-здравните). Гейминг разстройството е добавено към раздела за пристрастяващите разстройства. 

 

Кликнете върху снимката - в сайта на СЗО може да научите повече за новата класификация на болестите


 

 

 
Източник

Коментари