Публикация

Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожата и подкожната тъкан

сп. Наука Инфектология/Паразитология, 2012, бр. 2, стр. 33-36


Попов Г, Баймакова М, Николов В, Лозанов Х, Диков И, Плочев К. Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожата и подкожната тъкан. Наука Инфектология/Паразитология, 2012, № 2, 33-36.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

20 юни 2018

Прикачени файлове

pdf
Skin & Soft Tissue Infections

Коментари