Публикация

Акценти от VI конференция по медицинска онкология на БАМО (ПРЕЗЕНТАЦИИ)

Акценти от VI конференция по медицинска онкология на БАМО (ПРЕЗЕНТАЦИИ)

Форумът бе посведен на постиженията в диагностиката и лечението на солидните злокачествени тумори


 

 VI научна конференция на БАМО  бе с акцент върху постиженията в диагностиката и лекарственото лечение на солидни злокачествени тумори. Форумът се проведе с участието на известни български учени, работещи в областта на лекарственото лечение на солидни злокачествени тумори, хирургичното лечение, лъчелечението, патоморфологичната и образна диагностика.  Сред тях бяха  проф. Кацаров /ВМА/, проф. С. Сергиева /СБАЛОЗС – София/, доц. Маслянков /УМБАЛ «Александровска»/, доц. Н. Димитрова /НРР – УСБАЛО/, доц. Кр. Киров /УСБАЛО/, д-р Георги Стаменов / МБАЛ «Надежда»/, д-р Н. Недев /Аджъбадем Сити Клиник/, д-р Кр. Койнов /МБАЛ «Сердика»/ и др.

   С огромен интерес се посрещнаха  презентациите на световно известните чуждестранни лектори: Prof. Silvia Stacchiotti, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy; Prof Claire Vourc`h, RNA & Epigenetics, Institute for Advanced Biosciences (IAB), Site Santé - Allée des Alpes, France; Prof. Eric Pujade-Lauraine, MD, PhD, Head of the Medical Oncology Department at Hôpital Hôtel-Dieu, France; Dr. Maximilian Hochmair, MD, Leader of the Respiratory Oncology Unit (ROU) at Otto-Wagner-Hospital/Vienna; T. Amaral, MD - ESMO YOC member, Medical oncologist, Portuguese; Dr. Sofia Baka, MD, MSc, PhD, Medical Oncologist, Interbalcan Hospital, Thessaloniki, Greece; Dr. Einav Gal-Yam, Sheba Cancer Research Center, Israel.

  На конференцията бяха споделени новостите от световния конгрес по клинична онкология ASCO 2018 в Чикако, завършил преди броени дни. Изнесени бяха дългоочаквани резултати от международни клинични проучвания – данни, касаещи всички туморни локализации и определящи промените в терапевтичното поведение в бъдеще. Българската асоциация по медицинска онкология  провежда традиционно годишното си научно събитие веднага след Световния онкологичен конгрес, за да предостави  информация на колегите-онколози в България за най-големите постижения в областта на комплексното  лечение и диагностиката на злокачествените тумори.

 Широко застъпени бяха докладваните на ASCO нови постижения  по локализации. Имунотерапията навлиза все по-широко в лечението на много злокачествени тумори, смятани доскоро за резистентни към лечение. Най-впечатляващи до момента са постиженията в лечението на изключително агресивни тумори, като белодробния карцином,  малигнения меланом, рака на пикочния мехур. Промяна ще настъпи в стандарта за адювантно лечение на болните с рак на млечната жлеза, както и в лечението на метастазирали хормонално чувствителни тумори въз основа на нови данни, докладвани по време на ASCO 2018.

    

Част от презентациите вижте в прикачените файлове  

 

 

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари