Публикация

Честота и прогноза на острите коронарни синдроми

Презентацията бе изнесена по време на Симпозиум по Остър коронарен синдром, проведен на 15 – 17 юни 2018 г. в Пловдив


Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са група от заболявания, които включват както сърцето, така и кръвоносните съдове, като по този начин включват  коронарна артериална болест (КБ) и остър коронарен синдром (ОКС).  ОКС е подкатегория на КБ, която се характеризира с атеросклероза в коронарните артерии и може да бъде асимптоматична. 

 

Вижте цялата презентация в прикачения файл:

Прикачени файлове

Честота и прогноза на острите коро...

Коментари