Публикация

Перкутанни интервенции при ОКС: пациенти с висок риск от кървене

Презентацията е изнесена по време на Симпозиум по Остър коронарен синдром, който се проведе на в периода 15 – 17 юни 2018 г, в гр.Пловдив


Кървенето при коронарни интервенции е свързано с четирикратно повишение на риска от смъртност. Пациентите с голямо кървене  по TIMI скалата или хемотрансфузия в първите 30 дни от PCI имат най-висока смъртност в рамките на 1 година.

 

Това са пациентите ни с:
 

 • Възраст над 75 години
 • Нужда от прием на ОАК
 • Планирана голяма хирургия <12м
 • Анамнеза за кървене/инсулт
 • Тежка анемия
 • Хронично бъбречно заболяване
 • Неопластични заболявания
 • Захарен диабет
 • Женски пол
 • Ниско телесно тегло
 • Други-непоносимост към ДААТ, лош адхирънс

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Перкутанни интервенции при ОКС: па...

Коментари