Публикация

Дарение - десет броя болнични реанимационни легла за МБАЛ НКБ

Дарение - десет броя болнични реанимационни легла за МБАЛ НКБ

На 01.06.2018 г. МБАЛ - Национална кардиологична болница получи дарение от Швейцария - десет броя болнични реанимационни легла от Фондация "Помощ и подкрепа" на Швейцарския Малтийски орден.


Ръководството на болницата изказва огромната си благодарност към Дарителя - Фондация "Помощ и подкрепа"  на Швейцарския Малтийски орден  и лично към нейния Изпълнителен Директор г-н Гуидо Щьокли, благодарност към българското посолството в Берн и лично към г-жа Плугчиева без чието активно участие нямаше да бъде осъществена тази дарителска инициатива.

Инициативата е резултат от дългогодишното добро сътрудничество между г-жа Плугчиева, екипа на посолството ни и Фондацията.

 

Ръководството на Национална кардиологична болница изказва голяма благодарност и на проф. Валентин Джонов от Университетската болница InselSpital в Берн, който организира цялата логистика по изпращане на леглата към България, както и на г-н Драгомир Даков – собственик на фирма Булгарком ООД, който безвъзмездно предостави механизация за разтоварването на реанимационните легла на територията на болничния комплекс.

 

Коментари