Публикация

Нашият опит в диагностиката и лечението на възпалителните заболявания на нервната система

5-та Национална конференция по инфекциозни болести „Остри инфекции на централната нервна система”, 01-03 октомври 2009, Хисар, България


Плочев К, Рамшев К, Диков И, Попов Г, Баймакова М, др. Нашият опит в диагностиката и лечението на възпалителните заболявания на нервната система. 5-та Национална конференция по инфекциозни болести „Остри инфекции на централната нервна система”, 01-03 октомври 2009, Хисар, България. – Сборник научни трудове, 2010, 54-59.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

27 юни 2018

Прикачени файлове

pdf
Възпалителни заболявания на нервна...

Коментари