Публикация

НЗОК плаща на лекарите и стоматолозите за април


Националната здравноосигурителна каса е изпратила днес към районните каси разрешение за извършване на плащане към договорните партньори от извънболничната помощ (лични лекари, специалисти и лекари по дентална медицина).

Предвидените за целта средства са в размер на 40 млн. 126 хил. лв. и са дейност, извършена през април, съобщи НЗОК.

Ще бъдат изплатени и 16 млн. 930 хил. лв. на аптеките за периодa 1-15 април, като в тях е включено и доплащането за предишния отчетен период.

Коментари