Публикация

Вакантни места за специализанти в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Вакантни места за специализанти в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Краен срок за подаване на документи - 28 юли 


УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява следните вакантни места за специализанти:
-    Клиниката по кардиология - 1 място;
-    Клиниката по хирургия - 2 места;
-    Клиника по анестезиология и интензивно лечение - 2 места;
-    Лаборатория по микробиология и вирусология - 2 места за биолози.

Необходими документи

1. Молба в свободен стил.
2. Автобиография по европейски образец.
3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложение.
4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на съответните клиники

и на Лабораторията по микробиология и вирусология в работен ден от 8:00 до 14:00 часа.

 

Краен срок за подаване на документи 28 юли 2018 г.

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Коментари