Публикация

Почина проф. Любомир Иванов

Автор е на над 170 публикации и 16 монографии, които въвеждат и формират стандарти в сферата на здравния мениджмънт, теорията на социалната медицина


Напусна ни проф. Любомир Иванов. Той бе от хората, за които може да се каже, че са родени да бъдат лидери. Още на 34-годишна възраст проф. Иванов получава международно признание като съветник на министъра на здравеопазването на Либия. 

 

Като специален представител на СЗО и ООН работи в Грузия и Таджикистан, страни със сложна политическа и военна обстановка.

Негови стратегически трудове служат за модел на здравеопазването в Средна Азия и Кавказ

Бил е член е на Управителния съвет на Европейската асоциация по обществено здравеопазване и на Комитета на висшите съветници по обществено здраве в Европейската комисия, член на Консултативния съвет за провеждане на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване, председател на Българската асоциация по обществено здравеопазване. 

Работил е като национален консултант по социална медицина и здравен мениджмънт

на Министерството на здравеопазването, заместник-председател на Висшия медицински съвет на МЗ, член на Акредитационния съвет и на Съвета по медицински стандарти на МЗ.
Автор е на над 170 публикации и 16 монографии, които въвеждат и формират стандарти в сферата на здравния мениджмънт, теорията на социалната медицина, осигуряването на качество на медицинската помощ, борбата с хроничните неинфекциозни заболявания и развитието на здравеопазването в различни страни.

 

През 2008 г., проф. д-р Любомир Иванов бе удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“

огърлие, за значими приноси в развитието на здравните системи у нас и в други страни и за високите му научни постижения в областта на социалната медицина и общественото здраве. Носител е също на високото държавно отличие на Таджикистан – орден „Авицена“, както и на други отличия и награди.

 

Той бе не само учен, с ярко изразени креативни възможности, но и борец, дълбоко вярваш в силата на обществото да твори добро.

 

Поклон пред светлата му памет!
 

Коментари