Публикация

Болница в Пазарджик осъди НЗОК за надлимитна дейност

Болница в Пазарджик осъди НЗОК за надлимитна дейност

Осигурителният фонд трябва да плати дейност за април 2015 г., както и лихви за забавянето


МБАЛ „Хигия“ - Пазарджик осъди Националната здравноосигурителна каса за неплатена надлимитна дейност.

Осигурителният фонд трябва да заплати на лечебното заведение сумата от 72 335 лв.

представляваща неразплатен остатък по отчетена медицинска дейност за месец април 2015 г., 17 694 лв. - обезщетение за забава върху главницата, и съдебни разноски в размер на 7332 лв.

 

Това информира Центърът за защита правата в здравеопазването.
В мотивите на съда е отбелязано, че правото на здравноосигурените лица на медицинска помощ в България е безусловно, неотменимо и произтича само от техния статус на здравноосигурени и потребността им от конкретна медицинска помощ. Това означава, че

лечебното заведение не може да откаже медицинска помощ на здравноосигуреното лице на никакво основание

И тъй като медицинската помощ се дължи на основание статуса на пациента като здравноосигурено лице, това обуславя правото на лечебното заведение, оказало медицинска помощ, да получи заплащане за оказаната медицинска помощ от Националната здравноосигурителна каса, в чийто бюджет постъпват здравноосигурителните плащания. Във връзка с така изложеното исковата претенция, следва изцяло да бъде уважена, твърдят от съда.

 

Болница "Хигия" в Пазарджик осъди НЗОК

 

От ЦЗПЗ напомнят, че

освен надлимитната дейност НЗОК ще заплати законната лихва за забава, както и всички съдебни разноски

„Тези допълнителни плащания са пряка щета за бюджета на НЗОК и тази щета нараства с всяко следващо съдебно решение. Парите от здравни вноски, вместо да отидат за лечение, отиват в съдебната система“, изтъкват от сдружението.

 

Досега близо 10 лечебни заведения са осъдили касата за неизплатена лимитна дейност.
 

Коментари