Публикация

Над 70% от студентите имат пропуски в здравното осигуряване


Над 70 % от студентите имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца, показа проверка в информационните масиви на Националната агенция за приходите.

В един от най-големите университети в страната от 1629 студенти, приети в 1-ви курс през есента на 2009 г., 1124 са с неплатени здравноосигурителни вноски.

Причината е, че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В периода юли - септември те не се осигуряват от републиканския бюджет, от който се плащат вноските на учениците и студентите, защото не попадат в нито една от двете категории.

Затова, за този период, трябва да внесат здравноосигурителните си вноски за своя сметка, уточнява агенцията.

НАП напомня, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Така не малко студенти могат да се окажат без право да ползват безплатните здравни услуги.

Ако младежът е завършил през юни 2009 г., например, а се е записал в съответния университет през октомври, то той към настоящия момент трябва да внесе 31,20 лв. за трите месеца - юли, август, септември, както и 2,43 лв. лихви.

Ако университетът започва обучението през септември, тогава първокурсникът ще е длъжен да внесе 20,80 лв. за двата месеца - юли и август, и 1.72 лв. лихви (през 2009 г. месечната здравноосигурителна вноска беше 10,40 лв.).

Възстановяването на здравни права става след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата. Размерът на лихвата се мени всеки ден, така че е препоръчително преди да се издължи сумата, да се направи справка за актуалния размер на лихвата.

Това най-лесно може да стане чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където безплатно и без нужда от електронен подпис е достъпен здравноосигурителен калкулатор.

При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравноосигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - „Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО” и код 562806 - „Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК”), като задължително се посочва периодът, за който се отнася вноската, и ЕГН.

Коментари