Публикация

Представители на НЗОК и експерти обсъдиха отпускането на противотуморни лекарства

Представители на НЗОК и експерти обсъдиха отпускането на противотуморни лекарства

Дискусията за лекарствата в онкологията продължава


В НЗОК се състоя среща между представители на Надзорния съвет и ръководството на здравната каса, Българския лекарски съюз (БЛС), националния консултант по медицинска онкология, представители на научните дружества по медицинска онкология, сдружението на болничните фармацевти, директори на лечебни заведения и лекари.

Основни теми, дискутирани от участниците във форума

- предложените промени в Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на противотуморни лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, както и очакваната оптимизация на разходите им;

 

- максимално ефективно използване на количествата, които се приготвят в болничните аптеки;

 

- „остатък“, който се формира дори и при най-добросъвестно прилагане на предложените мерки.

 

На срещата бяха обсъдени

възможностите за допълнително оптимизиране на разходите

чрез максимално използване на заплащаните от НЗОК медикаменти.
 
Присъстващите на срещата постигнаха съгласие текущо да анализират проблемите в работата и се обединиха в желанието си да се правят

съвместни наблюдения и контрол върху дейността на болниците при отчитане на необходимите количества медикаменти

В хода на работата ще се споделят успешни практики, чрез съвместен анализ и наблюдение на отчетните данни.

 

Направени бяха конкретни предложения и разяснения по текстове от проекта на Наредба№ 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, както и по новоприетия стандарт по медицинска онкология.

 

Участниците в срещата се обединиха върху тезата, че промените в Наредба №4 биха осигурили пълна и прозрачна информация на НЗОК при отчитане на разходите от страна на лечебните заведения.
 

Коментари