Публикация

Проф. Ален Астие: Френските и българските пациенти имат достъп до едни и същи лекарства

Усилията на специалистите са към разработване на продукти, които удължават продължителността на живота на пациентите, след като вече бе постигната положителна промяна в неговото качество


Проф. Ален Астие е заместник-председател на European Society of Oncology Pharmacy /ESOP/ за периода 2016 – 2019 г. и професор по клинична фармакология и биофармация, ръководител на катедра "Фармация", университетска болница "Анри Мондор" в Париж, Франция. Понастоящем е член на Френската академия по фармация и е лауреат на престижната награда "Гален" за фармацевтични изследвания през 2001 г.

Той беше един от лекторите по време на втория Мастър клас по онкологична фармация, който се проведе в Парк-хотел Санкт Петербург в Пловдив от 21 до 24 юни 2108 г. в рамките да Дните на фармацията.

- Какво е разликата между биологични и биоподобни продукти?

- Производственият процес на биоподобните лекарства се различава от процеса, използван за производството на оригиналния продукт, но по отношение на действието няма разлика между биологичните и биоподобните продукти. Това е едно и също лекарства. Биоподобното има за цел да окаже същия терапевтичен ефект като биологичното.

- Как се гарантира качеството на биоподобните продукти?

- Качеството на биоподобните продукти се гарантира от Европейската агенция по лекарствата - ЕМА, а в страните от Европа се използват само продукти, одобрени от нея. Изискванията в досиетата на лекарствените продукти са много, много стриктни и ви уверявам, че в Европа качеството се следи много по-внимателно, отколкото извън нейните предели.

Няма разлика в качеството на лекарствените продукти, независимо дали се предлагат на българския, френския или норвежкия пазар, защото фирмите, които представят тези продукти, са много малко. Реално продуктите са едни и същи. Има разлика обаче в цената и при реимбурсацията. Проблемът единствено е в капацитета на държавата или на нейната здравна система да плаща за него. И тъй като цените не са драматично различни, то за френския или норвежкия пациент е много по-лесно да плати, отколкото за българския.

- В кои области на медицината и за кои заболявания има най-много нови продукти като биоподобните?

- В много области на медицината се използват биоподобни лекарства. Значителна част от тях се прилагат не само при лечението на ракови заболявания, но и в кардиологията, дерматологията, ревматологията.

- Какви разработки се провят и какво може да се очаква в най-близко бъдеще?

- В момента се разработват лекарства, които са на финалната права. Те са най-вече за лечение на онкологични заболявания като трастузумаб, бевацизумаб и цетуксимаб,  които се очаква да се появят до края на тази година,  а в някои европейски държави – в началото на следващата. До 2020 г. ще има много биоподобни продукти на пазара.

Усилията на специалистите са насочени към разработване на продукти, които да удължават продължителността на живота на пациентите, след като вече бе постигната положителна промяна в неговото качество. 

- Като започне лечението с биологични продукти цял живот ли продължава или може да бъде прекъснато?

- Няма верен отговор. Не е напълно ясно каква трябва да бъде добрата практика. До този момент има клинични проучвания, които показват, че при започване на дадено лечение трябва да се направят определен брой цикли, но не е известно дали трябва да бъдат продължавани цял живот.

 

Коментари