Публикация

Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой и колко дълго?

Презентацията бе представена по време на Симпозиум по Остър коронарен синдром, проведен на 15 – 17 юни 2018 г. в Пловдив


Двойната антиагрегантна терапия (ДААТ) е неотменима част от лечението на пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС), при които е имплантиран коронарен стент или са преживели остър коронарен синдром (ОКС): миокарден инфаркт (МИ) с или без елевация на ST сегмента (STEMI/NSTEMI) или нестабилна стенокардия. 

 

За повече информация - вижте прикачения файл

Прикачени файлове

Двойна антиагрегантна терапия след...

Коментари

Питам се: Защо при всички статии и презентации за прословутия остър коронарен синдром,който много често се оказва,че е хистерична  невроза  защо никога не виждам колко и какви усложнения и проблеми има извън тези от ССС? Нима са равни на нула?