Публикация

Нормално стареене на мозъка или деменция

Нормално стареене на мозъка или деменция

Препарати с натурални екстракти подобряват концентрацията, ученето и паметта


Д-р Моряна Михайлова, невролог, Медицински център "Галилео" - Плевен:

 

Деменцията е синдром на придобит когнитивен дефицит, зачестяващ в по-късната възраст. 

По статистически данни между 86 и 152 души на 100 000 на възраст 55-59 години имат прояви на деменция. Честотата се увеличава във възрастта от 60 до 64 г. – засегнати са от 83 до 700 души.

 

В България около 100 000 души страдат от някакъв вид деменция, като при почти от половината е установена болест на Алцхаймер. Това сочат данни от епидемиологично проучване на Варненския регион – обобщени в дисертационен труд. 

 

Алцхаймер е най-често срещаният вариант на деменция в света. Това невродегенеративно заболяване се дължи на отлагане на токсични протеини в мозъка. Стига се до смърт на неврони - първо в областите, отговарящи за паметта, след това и за останалите функции на висшите корови дейности.

 

Алцхаймер се диагностицира 2-3 години след първоначалните прояви

 

Болестта на Алцхаймер има сложен патогенетичен механизъм, включващ ендокринни, генетични, възпалителни, митохондриални, протеолитични и невротоксични аспекти. Това може да се проследи и докаже с биомаркери, като се дава възможност не само за ранна диагностика, но и за ефикасна профилактика и лечение. По тази причина този дефицит трябва да се има предвид винаги, когато се събира анамнеза и предписва лечение. Защото и най-правилната терапия, която е неразбрана и не се изпълнява от пациента с деменция, не води до желаните резултати.

 

Алцхаймер се диагностицира 2-3 години след първоначалните прояви. Когнитивният дефицит засяга една или няколко сфери на висшата корова функция, като затруднява ежедневието и професионалните дейности. Първите прояви могат да ангажират вниманието, настроението, зрителните възприятия, паметта, ориентацията, мотивацията. Целта е да се постави ранна диагноза, да се разграничат различните форми на когнитивни нарушения.

 

Анамнестични данни се събират освен от пациента, задължително и от негов близък. Така се отдиференцират субективните оплаквания за нарушение в паметта и обективните данни от придружителя. Въпросите се насочват към нарушение на паметта за близки и по-далечни събития, ориентация за време и място, възможност за назоваване на предмети, затруднения при планиране на дейности и решаване на проблеми, усамотяване, изключване от социални активности. 

 

Възможно е да се появят промени в настроението - апатия, депресия, инсомния. Не на последно място могат да настъпят затруднения в изпълнение на ежедневните дейности - ползване на телефон, разпределяне на финансите, готвене, хранене, обличане.

 

Добре снетата анамнеза значително подпомага правилното поставяне на диагнозата. Както казват някои изтъкнати специалисти - по-добре неврологът да е сляп, отколкото глух.
Следващата стъпка е снемане на неврологичен статус, невропсихологическо изследване, невроизобразяващи методики - компютърна томография на главата, ядрено-магнитен резонанс (КАТ И ЯМР). Съществува и функционален ЯМР. При това изследване със специфични вербални тестове и образна диагностика могат да бъдат локализирани огнищата на когнитивен дефицит, както и да се проследи ефектът от лечението – през периода на наблюдение.

 

Нормално стареене на мозъка или деменция

 

Необходимо е да се направят параклинични изследвания – на хемоглобин, ниво на витамин В12, фолиева киселина, хормони на щитовидната жлеза – TSH и FT4, Лаймска болест, СПИН. Не бива да се пропускат също ЕКГ (електрокардиограма) и консултация с кардиолог.
С помощта на тези изследвания могат да бъдат установени т.нар. реверзибилни (обратими) форми на деменция. Доказано е, че субституиращата терапия подобрява паметовите дейности. При установяване на данни за Лаймска болест в стадий невроборелиоза, коятo може да протече с прояви на деменция, се провежда съответно лечение.

 

В Германия съществуват клиники за долекуване на невроборелиоза. В тях се насочват пациенти с такива прояви от цяла Европа.

 

Необходимо е също изключване на голям депресивен епизод, хронични интоксикации, продължителен прием на бензодиазепини.

 

Невропсихологичното изследване, при което се установява наличие на когнитивно нарушение, е с известен тест – MMSE (Mini-Mental State Examination). Състои се от 30 въпроса - относно ориентация за време и място, памет, внимание, реч, конструктивен праксис. Времето за изпълнение е около 5-10 минути. При прилагането на този тест трябва да се има предвид възрастта, образованието.

 

При събиране на по-малко от 12 точки означава, че деменцията е от тежка степен, между 12 и 18 точки – умерена, а от 19 до 25 – лека. Тестът служи освен за установяване на деменция, също така и за проследяване на развитието на проблема.

 

Прилагат се и други тестове за по-бърза ориентация - например тест с 5 думи, тест с часовник. Прави се също проверка на вербалната флуидност - пациентът трябва да изреди максимален брой думи от една семантична категория за 1 минута. При изброяване на по-малко от 10 думи това е критерий за сигурен когнитивен дефицит. При изреждане между 12 и 15 думи - стойността е гранична.

 

Провеждането на изследвания и консултации могат да се проведат и в болнични условия. При установен когнитивен дефицит с MMSE рискът от влошаване на екзекутивните функции е много голям.

 

Алцхаймер е най-често срещаният вариант на деменция в света

 

Пациентите обаче трябва да бъдат с придружител, който да бъде неотлъчно до тях. При смяна на обстановката тези хора стават объркани, не могат да намерят стаята си. При срещата с непознати - персонал, други пациенти, могат да станат подозрителни, агресивни.
По-добрият вариант е изследванията да се направят в амбулаторни условия. Не трябва да се променя местожителството и домашната среда.

 

При установяване на леко когнитивно нарушение трябва да се установи дали става въпрос за нормално стареене или някаква степен на деменция. Налага се състоянието да бъде проследено за около 3-4 месеца. На помощ идват медикаментозни и немедикаментозни подходи.

 

Препоръчва се засилена умствена активност - четене, учене на чужд език, пеене (участие в хор) или танци. Увеличаване на социалните контакти, физическа активност - помощ от близките за намиране на хоби. Не на последно място е промяна в начина на хранене. За препоръчване е спазването на Средиземноморска диета - повече риба, зехтин, чаша червено вино.

 

Корекция с медикаменти се налага, когато се установят отклонения при параклиничните изследвания - например на витамин В12, на хормоните на щитовидната жлеза. 

 

Има препарати, които подобряват концентрацията, заучаването, паметта, разсъжденията. Такъв е „Мемостор“ – той съдържа ефективна комбинация от ключови компоненти, за които е доказано, че подпомагат мозъчните функции с напредване на възрастта.
Основни благоприятни ефекти са подпомагане пъргавината на ума, познавателната функция и умствената дейност.

 

Регистриран като хранителна добавка, той съдържа уридин, цитидин, l-глутамин, желязо, пантотенова киселина. Няма противопоказания, не се препоръчва само за деца и бременни. Може да се ползва и от пациенти, които са на лечение с антикоагуланти. В първата седмица приемът е двукратен – сутрин и обед – по две капсули. След това дозата е по две капсули дневно в продължение на 3 месеца.

 

Мемостор подобрява паметта и концентрацията

 

След консултация в специализирана клиника и установяване типa на деменция (съдова, болест на Алцхаймер, алкохолна, след черепно-мозъчна травма, невросаркоидоза, лупус, невросифилис, невроборелиоза и други подвидове) е необходимо да се проведе съответното лечение.

Коментари

добре