Публикация

Лимфоцитната туморна инфилтрация като прогностичен и предиктивен фактор при РМЖ

Презентацията е представена на VIII Научна Конференция с международно участие с тема: Новости в онкологията - II част


Натрупаните доказателства показват, че вроденият и адаптивният (придобит) имунитет допринасят значително за антитумориня ефект на конвенционалната химиотерапия и лъчетарепия. Напоследък, нови терапии (check-point inhibitors), които реактивират имунния отговор към рака, например при меланом или НДКРБД, навлязоха в клиничната практика и подобриха прогнозата и изхода от тези заболявания.

Презентацията представлява анализ върху съвременните методи за въвличане на имунните механизми в битката с раковите клетки, методите за активиране на клетъчната смърт, чрез внасяне отвън на елементи на имунната система, както и върху имунологичните аспекти на терапията с конвенционални цитотоксични агенти.

 

Повече по темата вижте в прикачения файл под публикацията:

Прикачени файлове

pdf
Лимфоцитната туморна инфилтрация к...

Коментари