Публикация

Пет кандидати се борят  за едно място на изпитите за медицина и фармация в МУ-Плевен

Пет кандидати се борят  за едно място на изпитите за медицина и фармация в МУ-Плевен

На редовните кандидатстудентски изпити ще се явят 1111 зрелостници


 


Общо 813 кандидат-студенти се състезаваха за 180 места, държавна поръчка, редовно обучение, по специалностите „Медицина” и „Фармация“, което прави средно 5 кандидати, борещи се за едно място. В това число влизат 603 кандидати, посочили като първо желание специалност „Медицина“, и 210 кандидатстващи на първо място за „Фармация“. Тази година в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) са увеличени местата за прием на студенти по държавна поръчка за специалностите «Медицина» (120) и «Фармация» (60) с общо 32, както и за «Медицинска сестра» (70), «Помощник-фармацевт» (21), «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (40) и «Медицинска козметика» (15) с общо 28 места.

На редовните изпити за магистърските и бакалавърските специалности в МУ-Плевен се явиха над 1000 кандидат-студенти. Висшето училище в Плевен отчита стабилен и силен интерес от страна на кандидат-студентите, въпреки че по официални данни броят на злелостниците намалява и тази година те са с 4000 по-малко в сравнение с предходната.

Зрелостниците, които участват в класирането само с оценките си от предварителните изпити, са 82. От общия брой 813 кандидати жените са два пъти повече (565 – 69%) от мъжете (248 – 31%). За първа година най-голям процент (50%) са кандидатствалите електронно чрез системата на сайта на университета, следвани от зрелостниците, подали документите си на място в Ректората – 40%, като все повече намалява делът на ползващите услугите на кандидатстудентските бюра в страната – 10%.

Към 28 юни 2018 г. за бакалавърските специалности след завършено средно образование документи са подали 384 кандидати. Те имат и втори шанс да подадат своите документи – от 16 до 18 юли 2018 г. Тестът по биология за 9-те бакалавърски специалности на висшето училище е на 23 юли. Зрелостниците могат да участват в класирането с оценката си от изнесения, предварителния или редовния изпит, само с оценка от матура по биология или с друг зрелостен изпит по избор. Тази година водещ критерий в класирането е редът на желанията на кандидатите и след това състезателният бал.

Първият кандидатстудентски изпит по биология от редовната сесия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ се проведе днес на 3 юли 2018 г.от 9 до 13 ч. в 29 учебни зали на Ректората, Факултета по Фармация и Учебния корпус с участието на 110 квестори - преподаватели и служители на университета. Вторият конкурсен изпит по химия за двете магистърски специалности е на 10 юли 2018 г. също с продължителност 4 часа.

 

 

Коментари