Публикация

Ще гарантират ли качество трите стълба в здравното осигуряване?


Когато системата на здравното осигуряване в България бъде напълно развита, тя ще разполага с три стълба. Първият стълб съществува и в момента – това е общественото здравно осигуряване, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса. То функционира чрез събиране на здравни вноски от работещите, работодателите и държавата (за децата, младежите и пенсионерите) и използване на системата от всички осигурени.

Вече е подготвен законът за Допълнителното задължително здравно осигуряване, което е вторият стълб. В рамките на този стълб ще работят частните здравни фондове. Те ще допълват и разширяват услугите, които НЗОК покрива.

Третият стълб е изцяло доброволното здравно осигуряване, което съществува и в момента, защото се предлага от няколко фонда. Но все още липсва ясна законодателна основа, както и реален пазар, на който да стъпят частните фондове. Освен това сред значителна част от обществото битува разбирането, че главно държавата е длъжна да се грижи за здравето ни.

Хората продължават да очакват, че без самите те да полагат особени грижи за себе си, без да влагат много средства, ще могат да поддържат здравето си според последните постижения на медицината. А това е една от най-скъпите дейности, която не може да съществува без сериозен финансов ресурс. Чрез новата система отговорността за набирането на средства и за поддържането на здравето се разпределя справедливо между всеки индивид и държавата.

Хората, според възможностите си и ценностната си система, ще избират какви средства да влагат и съответно какви здравни услуги ще могат да използват. А държавна отговорност остава широкият достъп до основна медицинска помощ, включително спешна, както и превенцията на множество опасни и социалнозначими заболявания.

Когато новата система заработи напълно, в страната ще има пълна палитра от възможности за гражданите. Те ще могат да разчитат на един основен здравен пакет, осигурен от НЗОК, на допълнителни услуги, предоставяни от частните здравни фондове по линия на допълнителното задължително осигуряване, както и на разширен изцяло частен и свободен пакет в рамките на третия стълб.

В момента се обмисля механизъм, по който желаещите граждани да могат да разчитат изцяло на частното осигуряване, като се откажат от вноски в обществения фонд и в задължителните допълнителни фондове. Но този въпрос ще се реши окончателно след време, когато се постигне сигурност в работата на новата разширена осигурителна система.

В рамките на третия стълб всеки ще може да осигурява и семейството си, защото фондовете ще предлагат подобни пакети. Така един човек със стабилни доходи ще гарантира по-високо равнище на здравни услуги за близките си. Частните фондове в общия случай ще предлагат основен, разширен и луксозен пакет. Изборът ще е голям, а тези, които решат да вложат повече средства за здравето си, ще могат да разчитат на различни екстри – например консултации в чужди клиники, покриване на по-скъпи медицински консумативи, лечение в самостоятелна стая и с екип по избор, изработване на очила и т.н.

Важното е да осъзнаем, че собственото ни здраве е основно наша отговорност. Защото звучи нелогично да платим скъпо автокаско за колата си, а да не вложим средства, за да осигурим най-ценното, което притежаваме.

Разбира се, държавата винаги ще гарантира достъпа до медицинска помощ на социално слабите. Въпросът е в ценностната система на активната част от обществото усилията за поддържането на собственото здраве да се издигнат на най-високо място.

_____

* Д-р Лъчезар Иванов е заместник-председател на парламента и ръководител на Комисията по здравеопазване. Той е вносителят на закона за частните здравноосигурителни фондове.

Коментари