Публикация

The CLEAR-клинично проучване ( презентация)

Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване за оценка на ефектите на bempedoic acid (ETC-1002) върху появата на сериозни нежелани сърдечно-съдови инциденти (MACE) при пациенти с повишен риск от сърдечно-съдово заболяване


 

Въпреки разнообразните възможности за терапиране, сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смърт в световен мащаб. Повишеният липопротеин холестерол с ниска плътност (LDL-C) е основен рисков фактор за развитие на атеросклероза и сърдечно-съдово заболяване. Пациентите с непоносимост към статини имат нужда от терапевтични възможности за понижаване на нивата на LDL-C и намаляване на риска от сърдечно-съдово заболяване.

 

Бемпедоевата киселина  действа като статин, регулира LDL рецепторите и понижава плазмените нива на LDL-C, намалява холестерола в черния дроб, намалява С-реактивния протеин с висока чувствителност (hsCRP).

 

Вижте цялата информация по клиничното проучване CLEAR в прикачената презентация

Прикачени файлове

Коментари