Публикация

Критерии за изключване на участник от клиничното проучване CLEAR


Основни критерии за изключване на участник

 

  • Общи TG на гладно >500 мг/дл (5,6 ммол/л) към скрийнинг
  • Бъбречна дисфункция или гломерулонефропатия
  • Скорошни форми на ССЗ, които включват някое от следните:

- преходна исхемична атака

 

- нестабилна или симптоматична сърдечна аритмия

 

- Клас IV сърдечна недостатъчност по New York Heart Association (NYHA),

 

- Неконтролирана хипертония,

 

- Неконтролиран хипотиреоидизъм

 

  • Активно злокачествено заболяване
  • Употреба или планирано започване на тези забранени терапии/хранителни добавки по време на изпитването:
  • Мипомерсен (трябва да бъде спрян най-малко 6 месеца преди скрийнинг),
  • Ломитапид или терапия с афереза (трябва да бъдат спрени най-малко 3 месеца преди скрийнинг
  • Дрожди от червен ориз (трябва да бъдат спрени най-малко 2 седмици преди скрийнинг
  • Статините са забранени в средни дневни дози розувастатин ≥ 5 мг, аторвастатин ≥ 10 мг, симвастатин ≥10 мг, ловастатин ≥ 20 мг, правастатин ≥ 40 мг, флувастатин ≥40 мг или питавастатин ≥ 2 мг.

Свързани публикации:

Основни критерии за включване на участник в клиничното проучване CLEAR

Списък на центровете и лекарите участващи в клиничното проучване CLEAR 

 

Към дискусията: 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СТАТИНОВА НЕТОЛЕРАНТНОСТ

 

 

 

 

Коментари