Публикация

Задължителни имунизации и реимунизации в България

Възраст и дози на ваксините, които трябва да бъдат поставени


Актуалният Имунизационен календар на Република България определя провеждането на задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена възраст и те са:

Имунизации

 • всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б
 • от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина  

Коклюш - заразяване и превенция

 • ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец
 • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията при новородени се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба
 • от тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит

Реимунизации

 • от дванадесетия месец - реимунизация срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием
 • от шестнадесетия месец - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием
 • на 6 г. възраст - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит
 • на 7 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
 • на 11 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
 • на 12 г. възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия

Морбили - какво представлява и как протича

 • при навършване на 25 години, както и на всеки 10 години след това - реимунизация срещу тетанус и дифтерия

Ваксиниране на подрастващи и възрастни - задължителни ваксини

Ваксините при лица на и над 6 г.

се поставят в рамките на календарната година, в която се навършва посочената възраст.

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента. 

На здравноосигурените бица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.

 

Източник: МЗ

 

Коментари