Публикация

Стипендия на Американската академия по дерматология

Стипендия на Американската академия по дерматология

Кандидатите трябва да имат придобита специалност по дерматология, да не са получавали досега международни стипендии от AAD


Уважаеми колеги,

 

Българското дерматологично дружество има удоволствието да Ви съобщи, че

Американската академия по дерматология (AAD) е отправила покана за участие на млади дерматолози от България

в кампанията за отпускане на Регистрационна стипендия за годишната среща на AAD през 2019 година (2019 AAD Annual Meeting Registration Scholarship).

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- да имат придобита специалност по дерматология;
- да са номинирани от Българското дерматологично дружество;
- да притежават писмо с препоръка от БДД за участие в конкурса;
- да не се получавали международни стипендии от AAD преди.

Стипендията се състои в:

- регистрационна такса за Годишната среща на ААД, 28 февруари – 5 март 2019 г. във Вашингтон;
- достъп до 1 полудневен платен курс;
- покана за International Scholarship Reception and Dinner с ръководството на ААД на 28 февруари 2019 г.;
- покана за International Member Reception на 1 март 2019 г.

Българското дерматологично дружество получава правото да номинира двама кандидати 

За участие кандидатите е необходимо да изпратят кратка автобиография, мотивационно писмо и актуален списък с публикации и участия в научни форуми на електронен адрес:  buldermsociety@gmail.com

 

Подборът на кандидатите

които ще бъдат препоръчани от БДД, ще се извърши по следните критерии:

 

1. Публикации в международни научни списания – 5 т.
2. Публикации в български научни списания – 4 т.
3. Орални презентации (доклади, free communications, казуистика) пред международни научни форуми – 3 т.
4. Орални презентации (доклади, free communications) пред научни форуми в България – 2 т.
5. Участие с постер в международни научни форуми – 2.5 т.
6. Участие с постер в научни форуми в България – 1 т.

 

Крайният срок за подаване на документите е 31.07.2018 г.

 

От УС на БДД

Коментари