Публикация

Какво е бруксизъм ?

Бруксизмът е състояние, при което пациентът несъзнателно стиска или скърца със зъби през деня или през нощта по време на сън


 

Леките форми на бруксизъм не изискват лечение. По-тежките форми на бруксизъм водят до заболявания на долночелюстната става, главоболие, абразиране и травма на зъбите и други проблеми.

 

.


Симптоми на бруксизма
• Стискане и скърцане със зъби
• Износване на зъбите (атриция) – зъбите са с изравнени повърхности, с фрактури, с отчупени ръбове
• Повишена чувствителност на зъбите поради износването на емайла им и травма на зъбодържащите връзки
• Отпечатъци на зъбите върху езика
• Болка в областта на ставата
• Болка в дъвкателните мускули
• Главоболие


Ако забележите един или повече от тези симптоми, потърсете помощ от специалист.
Бруксизмът може да се дължи на много фактори. Често се наблюдава при компетитивни и хиперактивни личности, в моменти на повишен стрес, при силни емоции – тревожност, гняв, напрежение. Бруксизмът може да бъде свързан и с други проблеми, като нарушения на съня, стомашни заболявания, болест на Паркинсон. Бруксизмът може да е страничен ефект и от терапията с някои медикаменти (антидепресанти).


ЛЕЧЕНИЕ НА БРУКСИЗМА

 

Леките случаи на бруксизъм не изискват лечение. Ако бруксизмът води до други функционални нарушения и травма на зъбите и челюстта, лечение е необходимо. Най-важно в лечението на бруксизма е да бъде отстранена причината за него.

Шини
Шините за бруксизъм се изработват така, че да държат зъбите разделени и да предотвратят търкането между тях и допълнителното износване. Шината променя захапката и мускулния тонус и в някои случаи това води до прекратяване на патологичния рефлекс. Шините се изработват от пластмаса и покриват и двете зъбни редици.

-Корекция на захапката
Корекция назахапката е необходима, когато има основания да се смята, че бруксизмът се дължи на отклонения в подреждането на зъбите.

-Психотерапия
Причините за бруксизма често са психологически. В тези случаи може да се наложи провеждането на психологична терапия за овладяване на стреса. Ако причината за бруксизма е нарушение на съня, се налагат специални изследвания на съня и специална терапия.

 

-Медикаментозна терапия 
За лечение на бруксизъм се използват и някои медикаменти, но терапията не е напълно ефективна. За ограничен период от време могат да се приемат мускулни релаксанти.

 

-Протетична терапия
Протетична терапия е наложителна, когато бруксизмът е довел до морфологични изменения в зъбите, челюстите, долночелюстната става, дъвкателните мускули. Целта на протетичната терапия е да възстанови нормалната форма и функция на дъвкателния апарат.

Коментари