Публикация

КИСТНА ЕХИНОКОКОЗА. ПОДЦЕНЕНА ХРОНИЧНА БОЛЕСТ: МЕДИЦИНСКИ, ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

КИСТНА ЕХИНОКОКОЗА. ПОДЦЕНЕНА ХРОНИЧНА БОЛЕСТ: МЕДИЦИНСКИ, ЕКОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

 

От печат излезе монографията „Кистна ехинококоза. Подценена хронична болест: Медицински, екологични, социално-икономически аспекти“ от д-р Марин Мухтаров, д.м. Книгата е отпечатана от издателство „Холотера“.

В монографията са представени съвременните знания за паразита Echinococcus granulosusкакто и етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката, диагностиката, лечението, епидемиологичният надзор и контрол, а също и профилактиката на заболяването кистна ехинококоза.

Анализите и изводите се основават на проучванията на автора върху ендемичен за заболяването район, който включва областите Кърджали, Смолян и Хасково. По-подробно са разгледани ехографските особености на кистната ехинококоза и резултатите от ултразвуков скрининг, съчетан с имунологични изследвания. За първи път след въвеждане на здравноосигурителната система са анализирани икономическите загуби при хората в региона и в страната.

Книгата „Кистна ехинококоза” е ценна и необходима за много специалисти: общопрактикуващи лекари, хирурзи, интернисти, гастроентеролози, педиатри, паразитолози, епидемиолози, стажант-лекари, студенти от горните курсове по медицина, специалисти по медицински грижи, ветеринарни лекари.

Монографията е резензирана от член-кореспондент д-р Олга Полякова-Кръстева, д.б.н. и доц. д-р Йордан Генов, д.м.

 

Д-р Марин Мухтаров, д.м., е роден през 1966 г. в град Кърджали. Завършва медицина във ВМИ – Стара Загора. Придобива специалности по вътрешни болести през 1997 г. и по гастроентерология през 2002 г. след специализация в „Царица Йоанна – ИСУЛ”, София. През 2004 г. преминава ендоскопско обучение в Academisch Medisch Centrum – Амстердам, Холандия.

За първи път въвежда метода колоноскопия на територията на кърджалийския регион. През 2016 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ в Националния център по заразни и паразитни болести, София. Практикува медицина в Кърджали от 1992 г. През последните 10 години работи в МБАЛ „Кърджали”.

Източник: http://bnr.bg/kardzhali/post/100984720/d-r-marin-muhtarov-izdade-monografia-posvetena-na-kucheshkata-tenia

Книгата се разпространява онлайн: Кистна ехинококоза

Белодробни болести Вътрешни болести Гастроентерология Други мед. специалности Инфекциозни болести Образна диагностика Обща медицина Педиатрия Социална медицина и здравен мениджмънт Хирургия Здравна политика Здравни съвети и лайфстайл Кисти Трихинелоза Медицинско образование Обществено здраве Епидемиология на инфекциозните болести Икономика на здравеопазването кучешка тения ехография паразитология ултразвук СЗО ехинококоза ултразвук в медицината зоонози Д-р Марин Мухтаров

Коментари