Публикация

Отпадат монографии от Европейската фармакопея

Отпадат монографии от Европейската фармакопея

Това ще стане от 1 април 2019 г.


На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в раздел „Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-165/18.06.2018 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2019 г. на територията на Република България на

монографиите Хлорпропамид (1087), Окспренололов хидрохлорид (0628) и Вода, високопречистена (1927)

съставляващи част от Европейската фармакопея. 

 

От същата дата тези монографии отпадат от Европейската фармакопея, съгласно Резолюция AP-CPH (18) 5 на Съвета на Европа.

 

Подробности четете в прикачените файлове.
 

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари