Публикация

Предотвратяване на прогресията на идиопатична сколиоза по време на растежа с упражнения

Предотвратяване на прогресията на идиопатична сколиоза по време на растежа с упражнения

В тази статия ще ви представя 12 препоръки на SOSORT за използването на специфични физиотерапевтични упражнения, публикувани в гайдлановете от 2016 година


В тази статия ще ви представя 12 препоръки на SOSORT за използването на специфични физиотерапевтични упражнения, публикувани в гайдлановете от 2016 година. Тези препоръки имат задължителен характер за всеки, който иска да предписва упражнения на деца и тинейджъри с идиопатична сколиоза, защото те са основани на цялостен обзор на научните доказателства до 2016 година.

 

 1. Специфичните физиотерапевтични упражнения за сколиоза са препоръчителни като първа стъпка за лечението на идиопатична сколиоза, за да предотвратят/ ограничат прогресията на деформацията и поставянето на корсет.
 2. Препоръчва се специфичните физиотерапевтични упражнения  за сколиоза да следват Консенсуса на SOSORT  и да бъдат базирани на 3D корекция, трениране на дейности от ежедневния живот, стабилизиране на коригираната стойка и обучение на пациета
 3.  Препоръчва се специфичните физиотерапевтични упражнения за сколиоза да следват методите на една от Школите , коитo  показали ефективност с научни проучвания. (Може да прочетете повече за тези школи тук. Пример за такава школа е SEAS.
 4. Препоръчва се програмите със специфични физиотерапевтични упражнения за сколиоза да бъдат съставени от терапевт, който е специално обучен и акредитиран в един от посочените по-горе подходи.
 5. Препоръчва се специфичните физиотерапевтични упражнения за сколиоза да бъдат предлагани от терапевт, който работи в екип, с тясна кооперация между всички членове на екипа.
 6. Препоръчва се специфичните физиотерапевтични упражнения за сколиоза да бъдат подбрани индивидуално, според нуждите на пациента, извивката и фазата на лечение, в която той/тя се намира.
 7. Препоръчва  специфичните физиотерапевтични упражнения да са винаги индивидуализирани, дори и ако се изпълняват в малка група (от пациенти).
 8. Препоръчва се специфичните физиотерапевтични упражнения за сколиоза да се изпълняват редовно по време на лечението, за да се получат най-добри резултати.
 9. Препоръчва се терапевтите да прилагат система за сътрудничество, за да следят как се изпълняват упражненият.
 10. Препоръчва се терапевта редовно да изследва качеството, с което пациента изпълнява специфичните физиотерапевтични упражнения за сколиоза.
 11. Препоръчва се трудността на специфичните физиотерапевтични упражнения за сколиоза да бъде постепенно увеличавана, според възможностите на пациента.
 12. Препорчъва се всички физиотерапевтични упражнения за сколиоза да се преподават във взаимоотношение 1 към 1, за да се подсигури наличието на идивидуализирана грижа,  докато редовното изпълнение на упражнения  може да се извършва в домашни упражнения или малки групи.

Източникът на тези препоръки са публикувани тук. Отделете време, за да ги разгледате и прочетете. Благодаря ви, че прочетохте тази кратка статия.

 

Тази статия е публикувана оригинално в блога ми. Може да я видите, както и много други безплатни ресурси тук: http://physiobg.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA/

Коментари