Публикация

Важно: Лекарства, съдържащи валсартан, които не са блокирани

Актуализирана информация от Изпълнителната агенция по лекарствата


ИАЛ публикува списък на лекарствени продукти, съдържащи активното вещество валсартан, които не попадат в превантивните мерки за блокиране. ИАЛ актуализира и списъка на лекарствените продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани).

Актуалните списъци можете да намерите като прикачени файлове към настоящата публикация.

 

Европейската агенция по лекарствата препоръчва пациентите да не прекратяват лечението си с валсартан, докато не се консултират с фармацевт и лекар. ИАЛ своевременно ще актуализира подаваната информация, която ние следим и отразяваме.

 

По темата: Какво да правят хората, приемали валсартан – коментар на проф. Асен Гудев

Прикачени файлове

pdf
Списък на лекарствени продукти, съдържащи валсартан, в Приложение 1 на ПЛС, които не са блокирани
pdf
Списък на лекарствени продукти, съдържащи валсартан, извън Приложение 1 на ПЛС, които не са блокирани
docx
Списък на лекарствени продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани), извън ПЛС

Коментари