Публикация

УРОЛОЗИ ОБСЪДИХА НОВИТЕ ЕНДОУРОЛОГИЧНИ ТЕХНИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 23-ТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО УРОЛОГИЯ И ЕНДОУРОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ИНТЕРХОТЕЛ „САНДАНСКИ”, ГРАД САНДАНСКИ ОТ 07-09.06.2018 г.


От 07-09.06.2018 г. в Интерхотел „Сандански”, град Сандански се проведе 23 – ия Национален симпозиум по урология и ендоурология с международно участие. Той е включен в програмата на  Българското дружество по ендоурология и ЕКЛ. В него взеха участие над 200 изтъкнати уролози, нефролози, хирурзи, анестезиолози, специалисти от онкологичните диспансери, химио и радиотерапевти, общопрактикуващи лекари и други специалисти от водещи болници в нашата страна и чужбина с научни съобщения, постери и видеофилми. Направи впечатление участието на голям брой млади лекари с подчертан интерес към новостите в урологичната практика.

 

На симпозиума бяха дискутирани следните основни научни проблеми:

 

  • Доброкачествена простатна хиперплазия.
  • Карцином на простатната жлеза.
  • Възпалителни заболявания на простатната жлеза.
  • Еректилна дисфункция и фертилитетни проблеми.
  • Свръхактивен пикочен мехур.
  • Оперативна урология (техники).
  • Ендоурология и ЕКЛ.
  • Тумори на урогениталната система.
  • Анестезия и антибактериална терапия в урологията.

Отделни пленарни заседания бяха посветени на диагностиката и лечението на ДПХ, карцинома на простатната жлеза, уролитиазата и оперативната урология. Наред с тях бяха обсъждани новите ендоурологични техники и лапароскопски достъпи, инконтиненцията на урината, реконструктивните и органосъхраняващи техники в урологията, еректилната дисфункция и анестезията при урологични операции.

Гости на симпозиума бяха лекари от водещи в Европа урологични клиники от Германия, Австрия, Сърбия и др. Техните презентации бяха във връзка с робот-асистираните лапароскопски операции на отделителната система, диагностичните възможности на PET скенера при пациенти с карцином на простатата, както и фокалното лечение на нискорисковия рак на простатата.

Чрез участието си в научна програма на симпозиума, с професионалния си опит и споделените новости по време на пленарните заседания на форума, всички участници допринесоха за повишаване на научното ниво на симпозиума. През тези два напрегнати дни те имаха възможност да обменят много информация помежду си, да срещнат стари приятели и установят нови полезни контакти. Заедно с това всички участници успяха да споделят своя практически опит помежду си, както и с колеги от различни страни – Германия, Австрия, Сърбия и в кулоарите на симпозиума.

В организираната медицинска изложба участваха над 25 фирми предлагащи медикаменти, апаратура и консумативи.

Провеждането на 23-ят Национален симпозиум по урология и ендоурология с международно участие е от взаимна полза за всички. Той ще допринесе за повишаване нивото на профилактика, диагностика, лечение и проследяване на урологичните заболявания в България и има своя принос и в бъдеще за развитието на българската урология.

Следващия 24-ти симпозиум ще се проведе на 06-08.06.2019 г. в Интерхотел Сандански!

Коментари