Публикация

Метаболитен синдром, захарен диабет и женска гонада

Метаболитен синдром, захарен диабет и женска гонада

Нормалната функция на женската репродуктивна система е тясно свързана с енергийната хомеостаза с далечната цел – възпроизводство и оцеляване на човешката раса.

 

Откриването на лептина, адипонектина, резистина и др. допринесе за осветляване взаимодействието на енергийния метаболизъм с хипоталамо-хипофизната област и периферни органи, като напр. гонади, скелетни мускули и мастна тъкан.

 

Мастната тъкан играе ролята на свързващо звено между репродуктивната функция и енергийната хомеостаза, чрез сложна мрежа от ендокринни, автокринни, интракринни и паракринни взаимодействия.

 

Дисфункцията на мастната тъкан води освен до висцерално затлъстяване, до натрупване на липиди в други тъкани и допринася за поява на инсулинова резистентност и метаболитен синдром.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

Коментари