Публикация

Списък на центровете и лекарите участващи в клиничното проучване CLEAR

Списък на центровете и лекарите участващи в клиничното проучване CLEAR

Активното ви участие  в дискусията и препращане на подходящи пациенти към отворените центрове, ще ви даде възможност да влезете в базата данни на IQVIA от нови изследователи за бъдещи проучвания.

 

 

Обърнете се към най-близките до вас медицински центрове в които тече клиничното проучване CLEAR в следните градове в страната: София, Плевен,Варна, Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Бяла, Ямбол, Русе                                                                                                           

 

 

Национален координаращ изследовател за България

Проф. Д-р Асен Гудев

 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД

Клиника по кардиология

София , ул. „Бяло море“ № 8, 

 

Главен изследовател: Проф. Д-р Асен Гудев

Екип:

Д-р Искра Христова 
Доц. Елена Кинова 
Д-р Елена Богушева 
Д-р Галина Стоянова 
Д-р Нина Симеонова 
Д-р Радостина Илиева 
Д-р Ангелина Петкова 
Д-р Наталия Спасова 

Д-р Димитър Марков 

 

 

МБАЛ – София -ВМА

София,  Клиника „Интензивна терапия“, ул. Св. Георги Софийски № 3

Главен изследовател: Доц. Д-р Константин Рамшев

Екип:

Д-р Никола Рамшев

 

 

V-та МБАЛ - София ЕАД

Отделение по кардиология

София, бул. „Столетов“ № 67А  

Главен изследовател:  Д-р Божидар Димов

Екип:

Д-р Ивалина Велкова

Д-р Вера Рангелова

Д-р Венцислав Мирчев

 

 

НМТБ „Цар Борис III“,

Клиника по кардиология,

София, Бул. „Мария Луиза“ № 104

Главен изследовател:  Доц. Д-р Валентина Минчева

Екип:

Доц. Д-р Иван Груев 
Д-р Татяна Петрушева 
Д-р Васил Стояновски 
Д-р Милен Минчев 

 

 

МБАЛ „Света Анна“  АД

Клиника по вътрешни болести

София, ул. „Димитър Моллов“ № 1

Главен изследовател: Проф. Д-р Димитър Раев

Екип:

Анна  Величкова –Петрова

 

 

УМБАЛ "Александровска“ ЕАД

Клиника по пропедевтика на вътрешните болести

София, ул. „Георги Софийски“ № 1

Главен изследовател:  Доц. Д-р Николай Рунев  

Екип:

Доц. Д-р Емил Манов 
Д-р Красимира Кощикова 
Д-р Явор Рангелов 
Д-р Стефан Найденов 
Д-р Даниела Василева 

 

 

Втора МБАЛ - София ЕАД

Клиника по кардиология – Oтделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критичните нарушения в хемодинамиката

София, бул. „Христо Ботев“ № 120

Главен изследовател: Д-р Георги Тодоров

Екип:

Д-р Мима Нягина 
Д-р Хасан Камах 
Д-р Ивайло Неновски 
Д-р Николай Иванов 
Д-р Светослав Йовчев 
Д-р Андрей Андреев 
Д-р Тодор Балабанов 
Д-р Златка Първанова 

 

 

УМБАЛ „Аджибадем сити клиник“   ЕООД

София, ул. „Околовръстен път“ № 127, Клиника по Кардиология

Главен изследовател: Доц. Д-р Иво Петров

Екип:

Д-р Яна Симова 

 

 

 

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД,

София, ул. „Коньовица“ № 65, Клиника по Кардиология

Главен изследовател: Проф. Д-р Нина Гочева

Екип:

Д-р Вера Байчева

 

 

ДКЦ  „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД,

София, район Триадица, ул. Георги Софийски“ № 1

Главен изследовател: Д-р Рабхат Шабани

Екип:

Д-р Жерар Шабани 

 

 

IV-та МБАЛ – София ЕАД

Първо вътрешно отделение с интензивен кардиологичен сектор

София, бул. „Македония“ № 38

Главен изследовател: Д-р Галина Пенчева

Екип:

Д-р Станислава Керемидчиева

 

 

 

МБАЛ „ Люлин“ ЕAД

София, бул. "Петър Дертлиев“ № 81, Люлин 6, Отделение по вътрешни болести

Главен изследовател: Д-р Станислав Ценов

Екип:

Д-р Гини Сингх 

 

 

ДКЦ II - СОФИЯ ЕООД

София, ул. „Хан Крум“  № 1, район Средец

Главен изследовател: Д-р Даниела Генова

Екип:

Д-р Юлиана Иванова

 

 

МЦ „Калимат“ ЕООД

София,  кв. Борово, ж.к. Красно село, ул. „ Ястребец“ 11

Главен изследовател: Д-р Цветан Драгойчев

Екип:

Д-р Михаил Амиорков 

 

 

ДКЦ „Св. Врач и Св. Св Кузма и Дамян“ ООД

София, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 17

 

Главен изследовател: Доц. Д-р Мариана Господинова

 

 

 

 

СБАЛ по кардиология ЕАД

София , бул. „Г. М. Димитров“ № 1, Отделение по обща кардиология

Плевен , ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 91

Главен изследовател: Доц. Д-р Сотир Марчев

Екип:

Д-р Светослав Негрилов 

 

 

УМБАЛ  "Д-р Георги Странски “ ЕАД

Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 8-А, Втора клиника по кардиология

Главен изследовател: Проф. Д-р Мария Цекова

Екип:

Д-р Ана Костадиновска

Д-р Константин Костов

Д-р Теменуга Маринова

 

 

МБАЛ "Свети Панталеймон – Плевен“ ООД

Отделение по вътрешни болести

Плевен, ж.к. Дружба,  ул. „Трите бора” № 24

Главен изследовател: Д-р Николай Илиев

Екип:

Д-р Емануил Манойлов 
Д-р Мая Китова

 

 

МБАЛ – Плевен –ВМА

Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 6, Отделение по Ендокринология и болести на обмяната

Главен изследовател: Д-р Юлия Стойкова

Екип:

Д-р Гергана Танева

 

 

 

СБАЛ по кардиология  ЕАД

Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 1, Отделение по Интензивна кардиология

Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100

Главен изследовател: Проф. Д-р Николай Пенков

Екип:

Д-р Милена Златанова

Д-р Лилия Чаушева

 

 

СБАЛК „Кардиолайф” ООД

Варна, бул. "Република"

Медицински център "Младост"- Варна, бл. А, р-н Младост

Главен изследовател: Д-р Харалин Тумбев

Екип:

Д-р Адриан Николов 
Д-р Биляна Пехливанова 

 

 

УМБАЛ – "Каспела" ЕООД

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Пловдив, ул. „София“ № 64

Главен изследовател: Д-р Георги Левтеров

Екип:

Д-р Дечо Ириков

Д-р Петя Георгиева

 

 

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А

Главен изследовател:  Д-р Боян Нончев 

Екип:

Д-р Антоанета Аргатска 

 

 

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Пловдив, ул. „Пещерско шосе“ № 66, Клиника по Кардиология

Главен изследовател: Проф. Д-р Федя Николов

Екип:

Доц. Д-р Людмила Китова 

Д-р Даниел Мекенян

 

 

МБАЛ – Благоевград АД,

Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, Отделение по Вътрешни болести

 

Главен изследовател: Д-р Маргарита Темелкова

 

 

 

МБАЛ "Пулс" АД

Благоевград, ул. Славянска 62, Отделение по Кардиология

Главен изследовател: Д-р Пейо Живков  

Екип:

Д-р Георги Лютов

Д-р Йордан Джумеан

 

 

МБАЛ „ТРАКИЯ“ ЕООД

Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 84, Отделение по кардиология

Главен изследовател: Д-р Ленко Михов

Екип:

Д-р Али Алиев

Д-р Тодор Банов

Д-р Мария Томова

 

 

 

МБАЛ – Пазарджик АД

Кардиологично отделение

Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15

Главен изследовател: Д-р Петър Лазов

Екип:

Д-р Иванка Праматарова

Д-р Стефан Колев

Д-р Николай Андреев

Д-р Светла Исова

 

 

МБАЛ ХИГИЯ АД,

Отделение по кардиология

Пазарджик, ул. „Свети Иван Рилски“ № 3 

Главен изследовател: Д-р Димитър Попов

Екип:

Д-р Дениз Кутолиев

Д-р Иван Кузев

 

 

МБАЛ – Хасково АД

Отделение по кардиология

Хасково, бул. „Съединение“ № 49

Главен изследовател: Д-р Александра Манолова

Екип:

Д-р Ивайло Василев

Д-р Димитър Славов

 

 

МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД

Бяла, ул. „Васил Левски“ № 62, Отделение по вътрешни болести

Главен изследовател: Д-р Виктор Маргаритов

Екип:

Д-р Галина Арашева

 

 

МБАЛ "Св.Пантелеймон" АД

Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, II-ро отделение по вътрешни болести

Главен изследовател: Д-р Сашко Жежовски

Екип:

Д-р Игор Коцевски

 

 

МЦ „ПРОЛЕТ“ ЕООД,

Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 25, ет.2

Главен изследовател: Д-р Яна Гавраилова

Екип:

Д-р Стефан Димитров

Д-р Емилия Димитрова

 

 

Свързани публикации:

Основни критерии за включване на участник в клиничното проучване CLEAR

Критерии за изключване на участник от клиничното проучване CLEAR

 

Към дискусията: 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СТАТИНОВА НЕТОЛЕРАНТНОСТ

 

 

 

Коментари