Публикация

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: "РАНЕН ДОСТЪП ДО РЕВМАТОЛОГ – ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ"

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: "РАНЕН ДОСТЪП ДО РЕВМАТОЛОГ – ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ"

В Община Пловдив съществуват отлични възможности за лечение на ревматични заболявания, за което има заслуга и местната власт.  Наличието на университетски болници осигурява високо ниво на експертност. Пловдив разполага с 4 клиники по ревматология, които провеждат лечение на ревматични заболявания и последващо проследяване. В Пловдив заседава и Експертна лекарска комисия за ревматични заболявания под ръководството на проф. Анастас Баталов. Тази комисия обслужва над 2000 пациенти от Пловдив и региона. Нашата организация представлява тези пациенти и спомага по всякакъв начин достъпа им до лечение, подобряване качеството им на живот, запазване на работоспособността им.

За съжаление, в момента над 2000 души от Пловдив и региона са изправени пред сериозен проблем, който застрашава тяхното лечение – създаването само на една централизирана комисия в София, която да отпуска медикаментите на пациентите с ревматични заболявания от цялата страна. Затрудненията са свързани с трудната подвижност на пациентите, нуждата от придружители, транспортни разходи, отсъствие от работа и др. рискове. Сред тези 2000 души има млади хора в работоспособна възраст, което би се отразило косвено и на бизнеса в Пловдив и региона – претърпяване на загуби от болничен престой, принудителни отпуски и пр.  Получихме десетки сигнали от жители на Пловдив, които са силно притеснени и желаят да научат повече за възможностите и правата си в тази тежка и неясна за тях ситуация.

 

В тази връзка, ние от АПРА искаме да Ви поканим на дискусия на тема: „РАНЕН ДОСТЪП ДО РЕВМАТОЛОГ – ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ“. (прилагаме и подробна програма).

С тази дискусия искаме да информираме обществото и всички заинтересовани страни в процеса колко важен е ранният достъп до получаване на диагноза и започване на адекватно лечение, което да доведе до по-качествен живот на пациентите. Ще поговорим и за практиката за ранен достъп в другите европейски страни и препоръките на Европейската лига за борба с ревматизма.  След събитието ще бъдат изготвени препоръки от ревматолозите и пациентите, които да послужат в последваща кръгла маса в НЗОК, в присъствие на експерти от НЗОК, пациентски организации, председателя на Българско дружество по ревматология, Национален консултант по ревматология и експерти в областта.

 

                                      ПРОГРАМА НА ДИСКУСИЯТА

„ РАНЕН ДОСТЪП ДО РЕВМАТОЛОГ – ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ“

16 юли /понеделник/ 2018 г. 10:00-11:30 ч., град Пловдив

 

10:00 ч. - 10:15 ч.  „Лечението на ревматичните заболявания и как ранното започване на лечение спестява финанси“ – проф. Анастас Баталов, ревматолог и специалист по вътрешни болести, ръководител катедра в Медицински университет Пловдив

10:15 ч. – 10:30 ч.  „Социалната цена на отлагането на ранно лечение на ревматични заболявания“ – д-р Иван Горанов, ревматолог, началник на Отделение по ревматология в МБАЛ "Пловдив"

10:30 ч. – 10:45 ч.  „Предизвикателствата пред пациентите с ревматични заболявания“ - Сдружение АПРА

10:45   ч   –   11:30 ч.   Дискусия

11:30 ч.  Закриване на дискусията

 

Коментари