Публикация

Здравната каса ще се ръководи от управител и подуправител


Министерският съвет одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, с който се променят органите на управление на здравната каса.

Функциите на досегашния директор като орган на управление на НЗОК ще се осъществяват от нейния управител. Дейността му ще се подпомага от подуправител, вместо от досегашните заместник-директори.

Практиката по прилагането на закона през последните години показва, че наличието на трима или четирима заместник-директори, отговарящи за различни аспекти от дейността на НЗОК - финансов, информационен или медицински, не е удачен подход при управлението й, поради което постовете се закриват, съобщи правителствената информационна служба.

С промените се облекчават административните дейности - НЗОК, РЗОК и Комисията за финансов надзор ще могат да предоставят информация и да приемат заявления и документи по реда на Закона за здравното осигуряване, и по електронен път, според Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.
Това изискване влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Коментари